PARTNER PORTALU
  • BGK

Pędem po szkolne wyprawki

  • wer/mat. pras.    2 września 2011 - 09:41
Pędem po szkolne wyprawki

Trzeba się spieszyć ze składaniem wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w tym roku szkolnym w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna''.
W całej Polsce upływają terminy składania wniosków, dla przykładu we Włocławku zainteresowani mają czas do poniedziałku, w Mysłowicach, w Poznaniu do 15 września.

Na pieniądze mogą liczyć uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie III gimnazjum.

Ponadto program obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Z potrzebnymi dokumentami należy się udać do szkół, w których w tym roku szkolnym będą się uczyć nasze dzieci.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów.

Czytaj też: Śląskie kuratorium ponagla samorządy

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Nauczyciel, 2011-09-02 16:46:57

    Z roku na rok przybywa dzieci z wadami postawy. Coraz więcej czasu spędzają przed komputerem.Specjaliści ostrzegają, że niekorygowane wady postawy mogą prowadzić w przyszłości do bardzo poważnych problemów ze zdrowiem. Jak ich zatem uniknąć? Interpelacja nr 7585 Do ministra edukacji narodowej w sp...rawie ponownego rozpatrzenia problematyki wad postawy ciała oraz gimnastyki korekcyjnej - ponowna Szanowny Panie Ministrze! W kwietniu br. złożyłem na ręce pana marszałka interpelację poselską w sprawie problematyki wad postawy ciała oraz gimnastyki korekcyjnej. Problem pogarszającego się poziomu wad postawy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży jest szczególnie ważny. Niepodjęcie bowiem we właściwym czasie stosownych działań doprowadzić może do trwałych i nieodwracalnych zmian wad postawy. Na podstawie badań przesiewowych, przeprowadzonych w ramach programu resortowego, z końcem lat 90. skala zjawiska występowania wad postawy ciała, szczególnie skolioz u dzieci i młodzieży - szacowano na 70% populacji. Biorąc pod uwagę powagę i rozmiar omawianego problemu, zadałem panu ministrowi w przedmiotowej interpelacji dwa pytania. Odpowiedź, jaką otrzymałem od pana Sławomira Kłosowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w piśmie nr DKOS-AW-0401-71/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r., jest, delikatnie mówiąc, niemerytoryczna i bardzo lakoniczna. Pomimo niemal 4-stronicowego wyjaśnienia, nie uzyskałem rzetelnej odpowiedzi na ani jedno z zadanych dwóch pytań. Dlatego ponawiam zadane we wcześniejszej interpelacji pytania, licząc na merytorycznie wartościowe odpowiedzi: 1. Czy i jakie działania Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza podjąć w celu zmniejszenia ilości i jakości wad postawy u dzieci? 2. Dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej pozostawiło decyzję odnośnie do profilaktyki w zakresie zwalczania wad postawy u dzieci w gestii dyrektorów szkół? Dlaczego Ministerstwo Edukacji i Zdrowia nie reaguje na tą sytuację ? Te i inne pytania nasuwają nam się licząc,ze wreszcie ktoś zareaguje.  rozwiń
  • EWA, 2011-09-02 16:33:14

    ZADBAJCIE O PRAWIDŁOWE ŁAWKI W SZKOŁACH A NIE KUŚCIE LUDZI DOFINANSOWANIEM KSIĄŻEK. ZA SWOJĄ LEKKOMYŚLNOŚĆ PRZYJDZIE IM SROGO ZAPŁACIĆ ZA PARĘ LAT. TO TAKIE POLSKIE ! Na dolegliwości mięśniowe - szkieletowe cierpi aż 9 milionów Polaków, spośród których za kilka lat około 40 proc. nie będzie zdoln...ych do pracy. Tylko w 2006--2007 roku 40 proc. orzeczeń o rencie inwalidzkiej wydano właśnie z powodu chorób mięśniowe –szkieletowych Ból kręgosłupa , w szczególności odcinka lędźwiowego, uznano za schorzenie cywilizacyjne.  rozwiń