Podstawa programowa, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne: Co się zmieni?

• W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej.
• Zakres zmian dotyczy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
• Projekt rozporządzenia będzie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych na początku marca.
Podstawa programowa, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne: Co się zmieni?
Zmiany w podstawie programowej mają zapewnić nauczycielom jeszcze pełniejszą możliwość dostosowania procesu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci (fot. men.gov.pl)

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zmieniona podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej będzie wg MEN, jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej).

Cały artykuł czytaj tutaj.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE