PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska szkoła nie jest świecka

  • PAP    11 grudnia 2012 - 16:43
Polska szkoła nie jest świecka

Polska szkoła nie jest świecka - twierdzą autorzy raportu o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach.
Raport "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją" Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa zaprezentowano we wtorek dziennikarzom. Projekt badawczy był finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Badania polegały na przeprowadzeniu wywiadów z dyrektorami 101 małopolskich szkół publicznych (51 podstawówek, 30 gimnazjów i 20 szkół ponadgimnazjalnych) oraz ankiet, które wypełniło 444 rodziców i ponad 200 pełnoletnich uczniów. Celem badań było zdiagnozowanie sytuacji pod względem poszanowania praw mniejszości religijnych.

Czytaj też:  Chcą by religię finansowali rodzice i kościół

"Dla osób bezwyznaniowych jesteśmy bliżej dyskryminacji, a dla osób z mniejszości religijnych jesteśmy bliżej tolerancji, ale to przez to, że stoją za nimi instytucje związków wyznaniowych" - tłumaczyła dziennikarzom koordynatorka projektu Joanna Balsamska z Fundacji Polistrefa.

"Stwierdziliśmy praktyki naruszające obowiązujące prawo - ustawy i rozporządzenia. 75 proc. dyrektorów uczestniczących w badaniu stwierdziło, że oddelegowuje nauczycieli niebędących katechetami do opieki nad uczniami w czasie rekolekcji wielkopostnych. 86 proc. dyrektorów i 71 proc. nieuczęszczających na religię wskazywało, że podstawą zwolnienia ucznia z tych zajęć jest oświadczenie, że nie będzie w nich uczestniczył. To bardzo częsta praktyka" - mówiła współautorka raportu dr Małgorzata Zawiła z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tymczasem zgodnie z prawem rodzice lub pełnoletni uczeń mogą zgłosić wolę udziału w zajęciach religii lub etyki, ale nie powinni składać oświadczeń, jeśli nie chcą takich zajęć. Z kolei rekolekcje dla uczniów innych wyznań wiążą się z koniecznością zapewnienia przez rodziców opieki, jeśli nie oferuje jej szkoła; nauczyciele za szczególnie naganne uznali, że nikt ich nie pyta, czy chcą się opiekować młodzieżą na rekolekcjach.

Badania pokazały, że religia ma wpływ na życie szkolne. W 85 proc. szkół organizowane są występy z okazji świąt religijnych, najczęściej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a w 70 proc. placówek wyjazdy religijne i pielgrzymki (np. przedmaturalne pielgrzymki na Jasną Górę). W 83 proc. badanych szkół w Małopolsce organizowane są msze św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, z czego w 4 proc. placówek obecność uczniów na nich jest obowiązkowa. Badacze natrafili też na szkołę, w której ślubowanie pierwszoklasistów odbyło się podczas mszy św.

Wpływom religii, według autorów raportu, poddane są także programy nauczania. Badano programy i podręczniki do języka polskiego, historii i biologii. "Programy przedmiotów humanistycznych są mocno nasycane treściami religijnymi. Tej tendencji najmocniej opierają się programy i podręczniki do nauki biologii" - mówił współautor raportu Marian Dziwisz.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (3)

  • leda, 2012-12-12 20:40:08

    do ?: a skąd wniosek, że jak nie będzie dyskryminacji mniejszości, to musi byc dyskryminacja większości? Berecik upija w główkę!
  • prawdziwie wierzący, 2012-12-12 09:44:46

    Religia w szkole (w praktyce obowiązkowa, bo ocena na świadectwie wpływa na średnią ocenę ucznia), udział ucznuiów na czele z dyrektorem i częścią nauczycieli w uroczystościach kościelnych ze sztandarami. Prymat (jak w kościele) księży na uroczystościach szkolnych - rozpoczęcie i zakończenie roku sz...kolnego, ślubowanie, pasowanie na ucznia, andrzejki i pozostałe, na których najważniejszą figurą jest ksiądz. Księża władają polskimi szkołami, szczególnie w małych środowiskach wiejskich. To jest jedna z metod pozyskiwania zwolenników. Władza oświatowa i samorządowa boi się kleru i postępuje tak aby mu się nie narazić. Polska szkoła jest wyznaniowa o czym świadczą emblematy religijne w klasach i innych pomieszczeniach szkoły, ceremoniał szkolny dostosowany jest ściśle do wymagań księży - rekolekcje, obowiązkowy udział uczniów w uroczystościach kościelnych (poświadczony na piśmie przez plebana) święcenie klas, boisk,sztandarów, błogosławieństwa pierwszoklasistów, w wielu szkołach zajęcia rozpoczynają się modlitwą lub śpiewem pieśni religijnych i wiele innych. Naród zemści, ale boi się "zemsty Boga".  rozwiń
  • ?, 2012-12-12 09:19:41

    A z jakiej racji ma być dyskryminowana większość?