PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomoc dla ucznia niezależna od oceny

  • EM    2 grudnia 2013 - 20:23
Pomoc dla ucznia niezależna od oceny

Wojewoda dolnośląski uznał, że pomoc na wyrównywanie szans edukacyjnych ucznia nie może zależeć od jego oceny z zachowania.
Radni z Polkowic przyjęli Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz uchwałę w sprawie warunków udzielania takiej pomocy. Beneficjentami mają być uczniowie dojeżdżający szkoły co najmniej 3 km do szkół prowadzonych przez Powiat Polkowicki. To pierwsze z zakwestionowanych przez organ nadzoru rozwiązań.

Według wojewody rada pominęła uczniów będących mieszkańcami Powiatu Polkowickiego, którzy uczęszczają do innych szkół - na przykład publicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego bądź niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

- Krąg osób uprawionych do uzyskania wsparcia - dofinansowania dojazdu do szkół traktowanego jako bariera w dostępie do edukacji - ze środków pozostających w dyspozycji powiatu powinien ograniczać się wyłącznie do jego mieszkańców - wskazuje Adam Skorupa.

- Rada nie posiada kompetencji do zawężenia kręgu takich osób uprawnionych wyłącznie do uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Polkowicki - wyjaśnia.

Ponadto wśród warunków udzielenia pomocy wymieniono obecność przynajmniej na połowie zajęć lekcyjnych w miesiącu, brak nagany dyrektora szkoły oraz uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania.

- Jedynym dopuszczalnym kryterium przyznania pomocy na wyrównanie szans edukacyjnych na tle uregulowań art. 90t ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty są ograniczone szanse edukacyjne. Rada nie może zatem wprowadzać żadnych dodatkowych kryteriów, w tym związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, oceną z zachowania czy brakiem nagany dyrektora - przypomina organ nadzoru.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.