''Pomost'' dla najzdolniejszych

  • wer/mat.pras.
  • 03-11-2011
  • drukuj
Uroczysta inauguracja X. edycji Programu Stypendiów Pomostowych odbyła się 3 listopada w starej pomarańczarni w Łazienkach Królewskich. Patronat nad edycją programu objęła Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP, która skierowała list do uczestników inauguracji.
''Pomost'' dla najzdolniejszych
W czasie uroczystości wręczone zostały stypendia, odbył się koncert w wykonaniu stypendystów programu, można również było obejrzeć prace młodych artystów - uczestników Programu Stypendiów Pomostowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów programu, organizacji wspierających, sympatyków i przyjaciół oraz liczna grupa stypendystów. Gospodarzem spotkania było PZU.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany przez polsko-amerykańską Fundację Wolności w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z ubogich rodzin, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.

Jest on adresowany do maturzystów pochodzących ze wsi i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców,którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich. O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

Obecnie program jest systemem stypendialnym, którego oferta wykracza poza stypendia na I. rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejne lata nauki: na II. rok studiów - w ramach konkursu ''Prymus", stypendia korporacyjne na III. i IV. rok studiów, stypendia w ramach inicjatywy ''Studiuj za Granicą" oraz stypendia doktoranckie.

W ramach akcji ''Dyplom z Marzeń", której celem jest zachęcenie i wsparcie kolejnych lokalnych organizacji pozarządowych do realizacji inicjatyw stypendialnych zgodnych z ideą programu, od 2006 r. ponad 100 takich organizacji zaangażowało się w pomoc dla blisko 1720 stypendystów.

Podjęto również inicjatywę organizowania wakacyjnych staży w USA we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Oferta programu, to także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do uczestnictwa w rynku pracy.

W programie przyznano już łącznie 14 500 stypendiów. Stypendium na I. rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało prawie 11 000 absolwentów szkół średnich, w tym 715 w trwającej obecnie, dziesiątej edycji.

Stypendyści studiują na 130 uczelniach w całej Polsce. Przeprowadzone wśród stypendystów badania ankietowe wykazały, że dla 4500 młodych ludzi ze wsi i małych miast Program Stypendiów Pomostowych był jedyną szansą na podjęcie studiów.

Ponad 55% absolwentów w trakcie całego toku studiów uzyskało średnią ponad 4,0, a 80% studentów ukończyło studia w terminie. Zaledwie 3% rezygnuje. Blisko 70% zamierza dalej się kształcić po zakończeniu studiów.

Na realizację dziesięciu edycji partnerzy przeznaczyli ponad 64 milionów zł.


 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE