Powiat poprowadzi szkołę na zlecenie gminy

- Gimnazjum prowadzone przez powiat nie musi być zlokalizowane na terenie gminy, dla której prowadzenie tej szkoły jest zadaniem własnym - poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Powiat poprowadzi szkołę na zlecenie gminy

Rada Gminy powierzyła powiatowi realizację zadania własnego gminy w zakresie utworzenia i prowadzenia gimnazjum dwujęzycznego. Siedziba placówki miała znajdować się na terenie miasta niezaangażowanego w porozumienie.

Czytaj też: Spółka komunalna nie poprowadzi szkoły

Niebędące stroną miasto, na którego terenie siedziba miała powstać zaskarżyło uchwałę. W uzasadnieniu skargi strona podniosła, iż integralną częścią uchwały jest projekt porozumienia, z którego wynika, że siedziba Gimnazjum ma znajdować się w P., na terenie miasta i gminy P. Zgodnie z art. 5 a ust. 2 pkt 1 i 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie gimnazjum dwujęzycznego na terenie miasta i gminy P. jest wyłączną kompetencją miasta i gmina P.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił na wstępie, że nie można zgodzić się z stroną skarżącą, iż zaskarżona uchwała ingeruje w jakikolwiek sposób w kompetencje miasta i gminy.

Uchwała ta nie stanowi bowiem aktu założycielskiego szkoły, o której mowa w projekcie porozumienia, a tym samym nie może naruszać uprawnień, na co powoływała się strona skarżąca.

WSA przypomniał, że w świetle art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Jak podał sąd z powołanego przepisu nie wynika, aby szkoła co do której utworzenia zawarto porozumienie, mogła być założona i prowadzona jedynie na terenie jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, będącej stroną porozumienia.

WSA przywołał też art. 1 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym przez powiat rozumieć należy pewną lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Terytorium powiatu pokrywa się z terytorium jednej lub kilku gmin. Tym samym powiat swoje zdania oraz zadania powierzone realizuje jednocześnie na terytorium gmin.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

"ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJĄ ŚMIECI? Jak zapewnia prezes gorzowskiego ZUO, dysponuje danymi, dzięki którym można wstępnie określić rzeczywiste koszty wprowadzania i realizacji nowego systemu gospodarki odpadami. I tak, wiadomo, że statystyczny mieszkaniec produkuje przynajmniej 0.3 tony śmieci rocz...nie. Z kolei zagospodarowanie (przyjęcie, segregacja i przetworzenie) tony odpadów kosztuje 223 zł plus vat. Zatem cena samego zagospodarowania śmieci miesięcznie na statystycznego mieszkańca to około 6.70 zł. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć koszty zbiórki i transportu oraz wydatki związane z obsługą systemu. Chodzi m.in. o obowiązkową edukację ekologiczną kierowaną do mieszkańców czy też płace urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie zmian. Z wyliczeń makro wynika, że statystyczny mieszkaniec za śmieci miesięcznie powinien odprowadzić do kasy gminy co najmniej 11 zł. Przy takiej stawce być może wszystkie koszty zostaną zbilansowane – ocenia Marek Wróblewski". - Czyli wszystko to co uchwalane jest powyżej - to należny zysk aby ktoś nie pomyślał, że w Polsce jak w Szwecji - firmy zmuszane są przez radnych do tyrania w odpadach na zasadzie non profit... rozwiń

pomocniczość, 2013-02-26 08:41:03 odpowiedz

To dziwne - dlaczego więc gminy nie mogą powierzyć powiatowi gospodarki odpadami?

Jerzy S. , 2013-02-25 20:33:30 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE