PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiat poprowadzi szkołę na zlecenie gminy

  • AT    25 lutego 2013 - 19:28
Powiat poprowadzi szkołę na zlecenie gminy

- Gimnazjum prowadzone przez powiat nie musi być zlokalizowane na terenie gminy, dla której prowadzenie tej szkoły jest zadaniem własnym - poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Rada Gminy powierzyła powiatowi realizację zadania własnego gminy w zakresie utworzenia i prowadzenia gimnazjum dwujęzycznego. Siedziba placówki miała znajdować się na terenie miasta niezaangażowanego w porozumienie.

Czytaj też: Spółka komunalna nie poprowadzi szkoły

Niebędące stroną miasto, na którego terenie siedziba miała powstać zaskarżyło uchwałę. W uzasadnieniu skargi strona podniosła, iż integralną częścią uchwały jest projekt porozumienia, z którego wynika, że siedziba Gimnazjum ma znajdować się w P., na terenie miasta i gminy P. Zgodnie z art. 5 a ust. 2 pkt 1 i 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie gimnazjum dwujęzycznego na terenie miasta i gminy P. jest wyłączną kompetencją miasta i gmina P.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił na wstępie, że nie można zgodzić się z stroną skarżącą, iż zaskarżona uchwała ingeruje w jakikolwiek sposób w kompetencje miasta i gminy.

Uchwała ta nie stanowi bowiem aktu założycielskiego szkoły, o której mowa w projekcie porozumienia, a tym samym nie może naruszać uprawnień, na co powoływała się strona skarżąca.

WSA przypomniał, że w świetle art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Jak podał sąd z powołanego przepisu nie wynika, aby szkoła co do której utworzenia zawarto porozumienie, mogła być założona i prowadzona jedynie na terenie jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, będącej stroną porozumienia.

WSA przywołał też art. 1 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym przez powiat rozumieć należy pewną lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Terytorium powiatu pokrywa się z terytorium jednej lub kilku gmin. Tym samym powiat swoje zdania oraz zadania powierzone realizuje jednocześnie na terytorium gmin.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • pomocniczość, 2013-02-26 08:41:03

    "ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJĄ ŚMIECI? Jak zapewnia prezes gorzowskiego ZUO, dysponuje danymi, dzięki którym można wstępnie określić rzeczywiste koszty wprowadzania i realizacji nowego systemu gospodarki odpadami. I tak, wiadomo, że statystyczny mieszkaniec produkuje przynajmniej 0.3 tony śmieci rocz...nie. Z kolei zagospodarowanie (przyjęcie, segregacja i przetworzenie) tony odpadów kosztuje 223 zł plus vat. Zatem cena samego zagospodarowania śmieci miesięcznie na statystycznego mieszkańca to około 6.70 zł. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć koszty zbiórki i transportu oraz wydatki związane z obsługą systemu. Chodzi m.in. o obowiązkową edukację ekologiczną kierowaną do mieszkańców czy też płace urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie zmian. Z wyliczeń makro wynika, że statystyczny mieszkaniec za śmieci miesięcznie powinien odprowadzić do kasy gminy co najmniej 11 zł. Przy takiej stawce być może wszystkie koszty zostaną zbilansowane – ocenia Marek Wróblewski". - Czyli wszystko to co uchwalane jest powyżej - to należny zysk aby ktoś nie pomyślał, że w Polsce jak w Szwecji - firmy zmuszane są przez radnych do tyrania w odpadach na zasadzie non profit...  rozwiń
  • Jerzy S. , 2013-02-25 20:33:30

    To dziwne - dlaczego więc gminy nie mogą powierzyć powiatowi gospodarki odpadami?