PARTNER PORTALU
  • BGK

Poznań wspiera niepełnosprawnych uczniów. Decyzja MEN dziwi samorządowców

  • KDS    20 września 2017 - 22:12
Poznań wspiera niepełnosprawnych uczniów. Decyzja MEN dziwi samorządowców
W związku ze zmianą przepisów oświatowych od 1 września gminy nie muszą już dowozić do szkoły niepełnosprawnych uczniów, którzy skończyli 21 lat (fot.pixabay)

W związku ze zmianą przepisów oświatowych od 1 września gminy nie muszą już dowozić do szkoły niepełnosprawnych uczniów, którzy skończyli 21 lat. Wcześniej taki obowiązek dotyczył osób do 25. roku życia. Poznań zdecydował się jednak nadal zapewniać im bezpłatny transport.
- Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom poznańskich rodzin uczniów niepełnosprawnych i nadal będziemy wspierać te dzieci, które po zmianie prawa nie spełniają już wymogów uprawniających do bezpłatnego dowozu - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta. - Ich rodzice często nie mają innej możliwości, by zawieźć dzieci na zajęcia, więc brak bezpłatnego transportu byłby dla nich sporym utrudnieniem. Dziwi nas decyzja MEN, która obniżyła kryterium wieku, dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać dotychczasowy zakres dowozów organizowany przez miasto - dodaje.

Jeszcze do niedawna przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmowały uczniów do 25 roku życia, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Tymczasem kryterium wieku obniżono do 21 lat, a nowe przepisy weszły w życie od 1 września 2017.

Po tej zmianie prezydent Poznania zadeklarował, że miasto zapewni transport dla uczniów, którzy nie spełniają wymogów określonych w ustawie. Wsparcie to jest kontynuacją dotychczasowych dowozów uczniów do szkół i placówek oświatowych.

Rodzice i opiekunowie prawni, którzy chcą skorzystać z darmowego transportu mogą składać wnioski o dowóz w szkole lub placówce, do której uczęszcza dziecko. 

Dodatkowo Poznań nadal zapewnia dowóz do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego poznańskim dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, aż do ukończenia przez nich 25 roku życia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • matka, 2017-09-21 12:24:20

    JEST:zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opiek...i w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia; zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; Więc nie wprowadzajcie w błąd, że ustawa zmieniła wiek z 25 na 21. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych był wiek graniczny 21 i taki pozostał. Zmieniono jedynie wiek z 25 na 24 lata dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  rozwiń
  • matka, 2017-09-21 12:19:10

    Było: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b u.s.o., bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowan...ym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia; 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 u.s.o., a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;  rozwiń