PARTNER PORTALU
  • BGK

Program dla młodzieży ze wsi

  • GK    16 maja 2011 - 14:00
Program dla młodzieży ze wsi

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna nabór do Programu Youngster, w nowej formule tzw. Youngster Plus.
Program adresowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich w nauce języka angielskiego.

W ramach programu Fundacja sfinansuje podręczniki, pomoce dydaktyczne do biblioteki, program szkoleń dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów, a także połowę wynagrodzenia nauczycieli.

Dzięki programowi w ciągu roku szkolnego prowadzone są dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka angielskiego, w podziale na niewielkie, 10-15-osobowe grupy, w wymiarze 90 godz. lekcyjnych dla każdej z grup. Grupy są tworzone stosownie do umiejętności językowych uczniów.

W mijającym roku szkolnym uczestniczą w nim 102 gimnazja, zlokalizowane w 79 gminach, a z dodatkowych zająć korzysta ok. 2.800 uczniów.

W ciągu 4 lat realizacji programu Youngster z dodatkowych zajęć z języka angielskiego skorzystało już ponad 10 tysięcy uczniów.

Do programu może przystąpić każda gmina wiejska i miejsko-wiejska, która poza spełnieniem podstawowych warunków obowiązujących w Programie Youngster (zapewnienie dowozu uczniom, udostępnienie pomieszczeń na zajęcia, wytypowaniem nauczyciela prowadzącego), zadeklaruje udział w finansowaniu części kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczyciela lub nauczycieli.

Partycypacja nie będzie wyższa niż ½ kosztów zatrudnienia. Średni roczny koszt dla gminy to ok. 3 – 5 tys. zł, w zależności od liczby uczniów uczestniczących w zajęciach.

Wszystkie pozostałe koszty będę finansowane przez EFRWP. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do programu Youngster Plus przyjmowane są od gmin.

Fundacja poza pokryciem połowy kosztów wynagrodzenia nauczycieli, sfinansuje i zapewni wszystkim uczniom podręczniki, nauczycielom pomoce dydaktyczne, co roku zaopatrzy szkolną bibliotekę w materiały dydaktyczne oraz sfinansuje certyfikaty, nagrody w konkursach i dla wyróżniających się uczniów.

Fundusz zapewni przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć, poprzez organizację szkoleń, dostęp do platformy learningowej „e-Youngster”, możliwość stałej konsultacji dydaktycznej i merytorycznej z metodykami Wydawnictwa Macmillan – partnerem programu.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.