PARTNER PORTALU
  • BGK

Program uwolnienia szkół

  • BEZ    21 kwietnia 2010 - 14:35

Program “Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” znalazł uznanie jako jeden z czterech z terenu Wielkopolski. MSWiA dofinansuje poznański projekt kwotą 75 000 zł.
Program “Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” decyzją Adama Rapackiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskał dofinansowanie w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej”.

Od 2007 r. Miasto Poznań wspólnie z Komendą Miejską Policji realizuje w poznańskich szkołach “Program przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”. Dotychczas program wdrożono w 29 poznańskich szkołach.

Zakłada on wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.

Programem w roku szkolnym 2007/2008 objęto 13 gimnazjów, w roku szkolnym 2008/2009 włączono dalsze 7 gimnazjów, a w roku szkolnym 2009/2010 do programu przystąpiło kolejne 9 szkół (w tym 2 szkoły ponadgimnazjalne).

Cele programu:
1. Zahamowanie dynamiki wzrostu używania narkotyków przez młodzież.
2. Podniesienie świadomości adresatów programu w zakresie zagrożeń związanych ze zjawiskami związanymi z substancjami psychoaktywnymi i przemocą wśród nieletnich oraz promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym i niepożądanym, a także promowanie zasad bezpieczeństwa w szkołach.

W ramach programu w szkołach zostały wprowadzone “Procedury działań profilaktycznych i interwencyjnych w ograniczaniu zjawisk narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich” m.in. procedury stosowania narkotestów..

Programem “Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” w latach 2007 – 2009 objętych zostało:
2007 – około 310 nauczycieli i 400 rodziców oraz 1200 uczniów
2008 – około 550 nauczycieli i 700 rodziców oraz 1800 uczniów
2009 – około 850 nauczycieli i 1000 rodziców oraz 2500 uczniów Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.