Projekt dot. historii do odrzucenia

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży opowiedziała się za odrzuceniem projektu PiS nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącego nauczania historii. Zapisano w nim, że wszyscy uczniowie muszą obowiązkowo uczyć się historii, jako osobnego przedmiotu.
Projekt dot. historii do odrzucenia

Projekt ustawy autorstwa PiS zakłada również, że nauczanie historii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych będzie obowiązkowe przez cały okres nauki i powinno obejmować zarówno historię Polski, jak i dzieje powszechne.

Czytaj też: Gdzie wkracza reforma edukacji?

Zapisano w nim także, że minimalny wymiar lekcji historii to 180 godzin na każdym etapie edukacyjnym, czyli minimum dwie lekcje tygodniowo. Lekcji mogłoby być więcej dla uczniów, którzy wybiorą rozszerzony poziom nauczania historii.

W projekcie znalazła się preambuła, w której autorzy projektu podkreślili "wyjątkowe znaczenie nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową oraz za przyszłość Państwa Polskiego, a także dla zachowania niepodległości i suwerenności przez Rzeczpospolitą Polską".

Czytaj też: Ojczysty Panteon i ojczyste spory będą obowiązkowe

Projekt jest związany z wprowadzeniem od 1 września do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej nauczania. Zgodnie z nią w drugiej i trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie będą wybierali, których przedmiotów będą się uczyć na poziomie rozszerzonym, a których jako uzupełniających.

Ci, którzy zdecydują się uczęszczać np. do klasy przyrodniczej, politechnicznej czy ekonomicznej, będą mieli obowiązkowy przedmiot "Historia i społeczeństwo". Nowa podstawa programowa oraz "Historia i społeczeństwo" są krytykowane przez PiS.

Jak mówił Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS) na posiedzeniu komisji, w imieniu autorów projektu, nowelizacja ustawy ma być gwarancją nauczania historii, która nie jest zwykłym przedmiotem szkolnym, lecz "sercem edukacji patriotycznej i obywatelskiej".

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE