Projekt nowelizacji likwidującej "godziny karciane" trafił do konsultacji

Likwidację tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla nauczycieli - profesorów oświaty oraz rozszerzenie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności - zakłada projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.
Projekt nowelizacji likwidującej "godziny karciane" trafił do konsultacji
W projekcie noweli znalazły się również zapisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i wymogu niekaralności (fot. Flickr/CC BY 2.0/Elizabeth Albert)

Projekt przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej został w piątek skierowany do konsultacji publicznych. Likwidacja tzw. godzin karcianych zapowiedziana została przez premier Beatę Szydło w expose.

Tak zwane godziny karciane (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) to dwie godziny w tygodniu, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi przepracować z uczniami, np. prowadząc zajęcia wyrównawcze. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Godziny te, od ich wprowadzenia we wrześniu 2009 r., były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Początkowo była to jedna godzina, rok później wprowadzono drugą.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu "obligatoryjne nałożenie na wszystkich nauczycieli prowadzenia zajęć odpowiednio wymiarze dwóch lub jednej godziny okazało się nieracjonalne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły oraz mogło generować poczucie niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze względu na rozgraniczenie liczby zajęć". "Ponadto narzucana nauczycielom sztywna liczba godzin do wypracowania nie zawsze była wykorzystywana zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów" - dodano.

Jednocześnie zaznaczono, że zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły.

W projekcie zaproponowano też przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty. Tytuł ten przyznawany jest od 2008 r. za całokształt wieloletniej pracy pedagogicznej. Nauczyciel otrzymujący ten tytuł musi wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami. Uroczystość nadania tytułów odbywa się raz w roku w Dniu Edukacji Narodowej. W tym roku uhonorowano w tym tytułem 20 osób.

Obecnie nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, organ prowadzący wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Środki na ten cel, w różnych latach były różnie zabezpieczane: w rezerwie celowej budżetu państwa, w budżecie zadaniowym MEN, w rezerwie subwencji oświatowej; rozwiązania te miały charakter doraźny. Resort chce by były one na stałe wyodrębnione w jego budżecie. Miałaby to być to kwota 450 tys. zł. Ustalona miałby być jednakowa wysokość gratyfikacji dla każdego uhonorowanego tj. 18 tys. zł brutto.

W projekcie noweli znalazły się również zapisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i wymogu niekaralności. Zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli wynikają z uchwalonej w grudniu b.r. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa ta rozszerza obowiązek przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich informacji o osobach, które utraciły prawo do wykonywania zawodów związanych z edukacją osób małoletnich.

 


KOMENTARZE (7)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do blizniak: za wycieczki nauczyciel dostaje delegacje, a poza tym to nie zawsze nauczyciel zaczyna zajęcia o 7, czasami jest to nawet 10 czy 11, także zebrania o 18, to również w czasie 8 godzinnego czasu pracy w szkole.

tja, 2016-01-18 14:46:53 odpowiedz

Do BAJU - BAJU !: Też uważam, że powinien w szkole napisać całą stertę papierów, a nie w domu na własnym komputerze ( no bo chyba same się nie napiszą). W czasie tych 8 godzin powinien robić wywiadówki- bo niby dlaczego wieczorem o 18. Wycieczki powinny być tylko jednodniowe i tylko w godzinach od ...7- 15. No tylko czy rodzice byli by zadowoleni? rozwiń

blizniak, 2016-01-15 20:35:14 odpowiedz

Do oleś_ka: 45 minut i dyżur na przerwie. Zapraszam do szkoły w czasie przerw, a zobaczy pani jaki to cudowny odpoczynek!

Grazia, 2016-01-15 20:28:01 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE