PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wróci do Sejmu

  • PAP/JS    10 października 2017 - 23:18
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wróci do Sejmu
Projekt zakłada m.in. uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania (fot.sejm.pl)

Rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych trafi z powrotem pod obrady Sejmu. Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły sprawozdanie podkomisji, która zajmowała się tym projektem.
Połączone komisje odrzuciły wniosek opozycji, która chciała wykreślenia z projektu zapisów wprowadzających zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Komisje odrzuciły też wszystkie poprawki opozycji oraz wnioski zgłaszane przez stronę społeczną, w tym przedstawicieli ZNP, stowarzyszenia przedszkoli niepublicznych oraz rodziców uczących swoje dzieci w domu.

Poparcie zyskały za to poprawki zgłoszone przez posłanki PiS. Jedna z nich służyć ma odbudowie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Zgodnie z nią, z jednoprocentowego odpisu na doskonalenie zawodowe część - 0,2 proc. ma być przeznaczone właśnie na ten cel.

Inna przyjęta poprawka zakłada, że dodatek za wyróżniającą się pracę będzie mógł dostać nauczyciel dyplomowany, legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole po nadaniu mu tego stopnia awansu zawodowego.

Projekt zakłada m.in. uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania. Chodzi o dotacje: podręcznikową, przedszkolną, dla szkół dla dorosłych oraz o finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Projekt zawiera też zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Alina Kozińska, FIO, 2017-10-11 12:09:18

    „W przypadku nieotrzymania przez organ prowadzący inny niż JST należnej dotacji w przewidzianym prawem terminie, dotacja może być wypłacona z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej i następnie odliczona od subwencji wypłacanej organowi samorządowemu zobowiązanemu do dotowania”. O przyjęcie takiej... poprawki wnosiła strona społeczna. Poprawka wynika z doświadczeń szkół prowadzonych przez NGO, głównie Lipin, Gm. Mrozy. Burmistrz przez rok nie wypłacał dotacji dążąc do likwidacji szkoły. Cel osiągnął - wyroki sądowe nie uratowały szkoły. Łamał prawo, ale "siła przed prawem jest jeszcze". Strona społeczna wprowadzenie tej poprawki uważa za miernik intencji władzy wobec społeczeństwa obywatelskiego i prawdziwej samorządności.  rozwiń