PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekty unijne: Omnibusy w Mierzynie

  • www.Mierzyn24.pl    9 lutego 2012 - 11:20
Projekty unijne: Omnibusy w Mierzynie

W Gminie Dobra realizowany jest kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany tym razem do najmłodszych mieszkańców.
Dzięki Omnibusom, bo taką właśnie nosi nazwę, szkoły w gminie wyposażone zostaną w najnowszy sprzęt komputerowy, gry edukacyjne i inne przydatne urządzenia, a dzieci uczestniczyć mogą w pozalekcyjnych zajęciach prowadzonych przez doświadczonych pedagogów.

„Projekt Omnibusy realizowany jest od grudnia 2011 roku. Wtedy to przeprowadziliśmy pierwsze przetargi mające wyłonić dostawców sprzętu dydaktycznego do szkół, a także pedagogów, którzy poprowadzą zajęcia z dziećmi. Obecnie trwają już zajęcia w szkołach, które odbywać się będą aż do wakacji” – powiedziała nam Małgorzata Redak, koordynator projektu.

W ramach projektu Omnibusy, w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie przeprowadzonych zostanie 150 godzin zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na podstawie programów opracowanych przez zespół nauczycieli. Zajęcia odbywać się będą w następujących grupach:

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (30 godzin, 10 osób),
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (60 godzin, 9 osób),
zajęcia socjoterapeutyczne i psycho-edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (30 godzin, 8 osób),
zajęcia rozwijające zainteresowania uzdolnionych uczniów (30 godzin, 8 osób).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników.

Warto dodać, że logo projektu Omnibusy zostało wybrane w drodze konkursu przeprowadzonego wśród wszystkich uczniów szkół w Gminie Dobra. Autorką zwycięskiego projektu jest Ola Romaniuk, uczennica kl. VI b Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie. Wszystkie dokumenty związane z projektem opatrzone są logo zaprojektowanym przez Olę z Mierzyna.

Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi ponad 170 tysięcy złotych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Chcesz, aby Twoje dziecko wzięło udział w projekcie? Szczegółowych informacji na ten temat udziela Małgorzata Redak, koordynator projektu.
Tel./fax.: +48 91 311 36 18, e-mail: fundusze@dobraszczecinska.pl
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.