PARTNER PORTALU
  • BGK

Promocja regionu przez naukę

  • AZA    29 marca 2010 - 14:36

Trzy uczelnie wyższe z Województwa Zachodniopomorskiego otrzymają dotacje celowe o łącznej wysokości 14 tys. zł na organizację konferencji naukowych. Dotacji udzielił z budżetu regionu Zarząd Województwa.
Politechnika Koszalińska otrzyma dotację celową w wysokości 4 tys. zł na organizację konferencji naukowej pn. „Warsztat tłumacza w przekładach na język angielski, niemiecki, grecki – meandry krytyki literackiej w PRL”. Część dofinansowania przeznaczona zostanie m.in. na wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Spotkanie organizowane przez Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej odbędzie się 12 kwietnia 2010 roku w Koszalinie. Tematyka spotkania związana jest z problematyką nauczania w INiKS Politechniki Koszalińskiej, między innymi z translacją tekstów oraz sposobami uprawiania krytyki literackiej. Przedsięwzięcie będzie miało zasięg krajowy, a wśród zaproszonych gości i prelegentów znajdą się przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski.

Planowanym efektem spotkania jest integracja środowiska związanego z tematyką konferencji oraz wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy o zjawiskach językowych i dziennikarskich związanych z programem nauczania. Przedsięwzięcie będzie także doskonałym forum wymiany wiedzy dotyczącej warsztatu tłumacza i dziennikarza.

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie otrzyma dotację celową w wysokości 5 tys. zł na zorganizowanie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Innowacje w Edukacji i Praktyce Pielęgniarsko-Ratowniczej – Dzielmy się doświadczeniem”. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia br. w Szczecinie i będzie kontynuacją ubiegłorocznej konferencji dla pielęgniarek ratunkowych.

Tegoroczna edycja, poza pielęgniarkami, obejmuje także udział ratowników medycznych. Tematami przedsięwzięcia będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem Systemu Ratownictwa, pracy pielęgniarki ratunkowej i ratownika medycznego, a także aktualnych wytycznych funkcjonujących w ratownictwie. Dotacja z budżetu województwa przeznaczona zostanie m.in. na przygotowanie i druk materiałów konferencyjnych.

Uniwersytet Szczeciński otrzyma dotację celową w wysokości 5 tys. zł na organizację XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Świat Słowian w języku i kulturze”. Spotkanie organizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej US odbędzie się w dniach 21 – 24 kwietnia br. w Szczecinie oraz Pobierowie. Konferencja organizowana jest od 1996 roku, a od dziewięciu lat ma charakter międzynarodowy.

Corocznie gromadzi ok. 100-150 uczestników z różnych krajów i europejskich ośrodków naukowych. Współorganizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Slawistów działające przy Uniwersytecie Szczecińskim. Problematyka spotkania krajowych i europejskich naukowców obejmuje swoim zakresem zarówno studia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa czy kulturologii, jak i studia historyczne czy politologiczne. Dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na wydawnictwo konferencyjne, które stanowić będzie zbiór referatów ze spotkania.

Interdyscyplinarny charakter konferencji, wieloletnia tradycja, udział gości z całego kraju oraz Europy ma być gwarancją, że przedsięwzięcia zrealizowane zostaną na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Jednocześnie przyczyni się do szerokiej promocji Województwa Zachodniopomorskiego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.