PARTNER PORTALU
  • BGK

Przedszkola od września dotowane

  • PAP    14 czerwca 2013 - 08:06
Przedszkola od września dotowane

Od września 2013 r. edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował w czwartek Sejm nowelizując ustawę o systemie oświaty. Dotowanie edukacji przedszkolnej ma zmniejszyć opłaty wnoszone przez rodziców oraz pomóc rozwijać sieć przedszkoli.
ZAKTUALIZOWANE. Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 421 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września br. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Dotyczy to przedszkoli publicznych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. punktów przedszkolnych.

Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę.

 --------------WCZEŚNIEJSZE WIADOMOŚCI----------------

Środki z budżetu na dofinansowanie wychowania przedszkolnego będą przekazywane samorządom w formie dotacji, a nie w subwencji jak chce PiS - uznały sejmowe komisje negatywnie opiniując poprawkę do projektu nowelizacji ustawy dotyczącej opłat za przedszkola.Za odrzuceniem poprawki PiS do pilnego rządowego projektu ustawy o systemie oświaty zakładającej zamianę dotacji na subwencje głosowało 24 posłów z Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Za przyjęciem poprawki było 23 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Negatywnie zostały zaopiniowane także dwie inne poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość podczas drugiego czytania projektu. Zakładały one, że prawo do edukacji przedszkolnej czterolatki i trzylatki otrzymają już od września 2013 r., a nie od 2015 i od 2017 r. jak zapisano w projekcie. Według posłów PiS uchwalenie nowelizacji z zapisami znajdującymi się w przedłożeniu rządowym nie polepszy sytuacji trzy- i czterolatków podczas rekrutacji do przedszkoli, tylko utrwali na kilka lat stan obecny, w którym dzieciom młodszym jest trudniej dostać się do przedszkola niż starszym.

Za przyjęciem poprawek dotyczących trzy- i czterolatków głosowało 18 posłów; 28 - było przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Czytaj też: Dziurawa kontrola dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Poparcia połączonych komisji nie zyskała też poprawka SLD. Zgodnie z nią nauczyciele w przedszkolach niepublicznych, które zdecydują się na przystąpienie do programu "przedszkole za złotówkę" będą musieli być zatrudniani na umowę o pracę, a nie na tzw. umowy śmieciowe. Za przyjęciem tej poprawki było 22 posłów, 22 - przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Pozytywne rekomendacje od komisji otrzymały cztery poprawki zgłoszone przez PO. Dwie z nich mają charakter redakcyjny, a jedna legislacyjny - chodziło o uregulowanie statusu oddziałów przedszkolnych działających w szkołach niepublicznych.

Czwarta poprawka zgłoszona przez PO dotyczyła ogłaszanych przez gminy otwartych konkursów dla przedszkoli niepublicznych i tzw. niepublicznych form wychowania przedszkolnego (np. niepublicznych punktów przedszkolnych) na organizowanie edukacji przedszkolnej. Zgodnie z poprawką do ogłoszenia otwartego konkursu ofert mają być stosowane odpowiednie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest zmniejszenie opłat wnoszonych przez rodziców za przebywanie dziecka w przedszkolu oraz pomoc samorządom w rozwijaniu sieć przedszkoli.

Zgodnie z projektem nowelizacji od 1 września br. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Dotyczy to przedszkoli publicznych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.