Przepis niezgodny z konstytucją

- Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że przepis o zasadach rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli jest niezgodny z konstytucją. MEN informuje, że prace nad zmianą tego przepisu rozpoczęto, zanim do Trybunału skierowano wniosek o jego zbadanie.
Przepis niezgodny z konstytucją
Wniosek do TK złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, zobowiązujący ministra edukacji do uregulowania w rozporządzeniu zasad naboru do publicznych szkół i przedszkoli.

RPO był zdania, że przepis ten jest zbyt lakoniczny i pozostawia ministrowi zbyt wiele swobody w ustalaniu zasad przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli, co narusza zasady konstytucyjne. Również Sejm i prokurator generalny, w swoich stanowiskach przekazanych Trybunałowi, wnosili o uznanie, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z konstytucją.

Czytaj też:  TK zajmie się rekrutacją do szkół i przedszkoli

We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. K 38/12), że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z konstytucją. Stwierdził, że rozwiązanie, zgodnie z którym ustawa nie gwarantuje każdemu dziecku miejsca w przedszkolu lub szkole publicznej, pozostawiając ministrowi dowolność tworzenia zasad przyjmowania dzieci do szkół obwodowych, narusza konstytucyjne prawo do nauki.

Sędzia sprawozdawca Wojciech Hermeliński zwrócił także uwagę, że w ustawie o systemie oświaty nie określono żadnej procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub szkoły.

Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego przepis ten straci swą moc za 12 miesięcy, bo w przeciwnym razie mogłoby to utrudnić dostęp do nauki i spowodować zamieszanie w szkołach.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa MEN Paulina Klimek, zanim wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przepisów o rekrutacji do przedszkoli został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, w Ministerstwie Edukacji Narodowej już trwały prace nad zmianami ustawy o systemie oświaty. Ich celem jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego i zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostępu do placówek. W październiku 2012 r. minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła projekt założeń do tzw. ustawy przedszkolnej, w grudniu założenia przyjęła Rada Ministrów.

Jak przypomniała Klimek, nowe przepisy zakładają, że od września 2014 r. wszystkie gminy będą miały obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi. "Oznacza to zagwarantowanie wszystkim dzieciom równego dostępu do przedszkoli" - zaznaczyła.

Według MEN, będzie to możliwe dzięki przekazaniu samorządom dotacji celowej na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie - docelowo do 1 złotego za dodatkową godzinę - opłat, jakie ponoszą rodzice.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2013 roku rząd zaplanował na ten cel w budżecie państwa 320 mln zł, na 2014 r. 1 mld 148 mln, a na następne lata ponad miliard rocznie. Dotacja ta - zdaniem resortu edukacji - nie tylko zrekompensuje samorządom zmiany w systemie opłacania przedszkoli przez rodziców, ale pomoże w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej.

MEN chce, by nowe przepisy dotyczące rekrutacji do przedszkoli weszły w życie od 1 września 2013 roku.

Rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym przewodniczył sędzia Leon Kieres, sprawozdawcą był natomiast sędzia Wojciech Hermeliński.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Kto buble wpisuje Kto je akceptuje Kto za nimi głosuje To na co zasługuje?

Bubel, 2013-01-08 20:02:18 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE