PARTNER PORTALU
  • BGK

Ramowe plany nauczania, nowe wzory świadectw – rozporządzenia podpisane

  • pt    30 grudnia 2014 - 10:30
Ramowe plany nauczania, nowe wzory świadectw – rozporządzenia podpisane

Joanna Kluzik-Rostkowska (fot.PTWP)

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała dwa rozporządzenia: w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
przede wszystkim ma na celu:

1) umożliwienie prowadzenia w szkołach nauki języka migowego;

2) włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej;

Czytaj: Internetowy czat na Facebooku z minister Joanną Kluzik -Rostkowską okazał się klapą

3) odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;

Czytaj: MEN ma zastrzeżenia do przygotowań e-podręcznika

4) określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego;

5) wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;

6) umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

Zmiany wymienione w pkt 2 i 3 zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP. Pozostałe zmiany wejdą w życie 1 września 2015 r.

W rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych określone zostały nowe wzory:

a) zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015;

b) świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów eksternistycznych, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017;

c) świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016;

d) legitymacji szkolnych zawierających numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych.

Uchylono przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości oraz wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych
Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • oluś, 2015-02-12 08:51:35

    Jak znam życie większość, ale ich nie odwołają w kolejnym rozporządzeniu - to byłoby zbyt piękne - to będzie tak funkcjonować jak inne buble - sprzeczne ze sobą, dezorganizujące pracę szkół i instytucji oświatowych - ale nikt tego nie naprawi, nikt nie wsadzi palca w to g.... i w końcu o to im cho...dzi, aby było coraz gorzej  rozwiń
  • msl, 2014-12-30 13:33:54

    Ciekawe, ile wśród tych rozporządzeń jest knotów, które za chwilę trzeba będzie odwoływać kolejnym rozporządzeniem.