PARTNER PORTALU
  • BGK

Recykling w gminie

  • AT    11 stycznia 2012 - 18:49
Recykling w gminie

Platforma szkoleniowa odpady.ews21.pl zaprasza samorządy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych pt. „Gmina dla Recyklingu”.
Szkolenia przeznaczone są dla pracowników jednostek administracji publicznej. Można do nich przystępować w trybie ciągłym. Pierwsza sesja testowa odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2012 r. Ich jest pomoc informacyjna, edukacyjna i doradcza we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami, wprowadzonego znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szkolenia realizowane są w okresie październik 2011 – czerwiec 2013 r.

Składają się z cyklu 10 modułów merytorycznych, realizowanych w formie podstawowego tekstu merytorycznego oraz e-learningowych prezentacji w programie Powerpoint.

Moduł 1. Aktualne regulacje prawne i proceduralne w dziedzinie gospodarki odpadami

Moduł 2. Zadana i kompetencje gmin w gospodarowaniu odpadami

Moduł 3. Rodzaje odpadów, sposoby i techniki ich zagospodarowania i utylizacji

Moduł 4. Efektywne metody i dobre przykłady organizacji systemów selektywnej zbiórki odpadów

Moduł 5. Finansowanie systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych z odzyskiem surowców wtórnych

Moduł 6. Metody prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej mieszkańców w obszarze segregacji odpadów u źródła

Moduł 7. Budowa, rozbudowa i logistyka infrastruktury selektywnej gospodarki odpadami

Moduł 8. Monitorowanie i ewaluacja działania systemu selektywnej gospodarki odpadami

Moduł 9. Organizacja zbiórki odpadów organicznych i postępowania z bioodpadami w gminach

Moduł 10. Metody termicznego przekształcania odpadów

Do każdego modułu (wykładu) przypisany jest test do wypełniania (i zaliczania) on-line, z opcją kilkukrotnego podejścia. Wykładom towarzyszą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów). Pytania i odpowiedzi gromadzone są w bazie on-line do wglądu uczestników.

Warunkiem odbycia szkolenia jest przyswojenie materiału merytorycznego określonego w prezentacjach e-learningowych i zaliczenie wszystkich wymaganych testów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.