Reforma edukacji i likwidacja gimnazjów: Chocianów chce uchronić nauczycieli

• Radni gminy Chocianów podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

• Gmina opracowując plan włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej ma na celu ochronę nauczycielskich etatów. 

• Burmistrz gminy jednocześnie nie ukrywa, że dostosowanie szkół do reformy pociągnie za sobą wydatki i trzeba będzie wstrzymać niektóre inne inwestycje.
Reforma edukacji i likwidacja gimnazjów: Chocianów chce uchronić nauczycieli
Radni przyjęli projekt siatki szkół, teraz będzie on opiniowany. (fot. UM Chocianów)

Radni Chocianowa uchwalili projekt nowej siatki szkół, który zostanie teraz przesłany do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych.

Istotnym elementem projektu uchwały jest włączenie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi do Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Zaproponowane przez gminę rozwiązanie, pozwala zachować dotychczasowe obwody szkół, pozwoli także zachować dotychczasową liczbę szkół podstawowych.

Ochrona nauczycielskich etatów

- Zaproponowane przez nas rozwiązanie podyktowane było zarówno dobrem dzieci, jak i ochroną etatów nauczycielskich w gimnazjum. Wzięliśmy pod uwagę analizę demograficzną dzieci urodzonych w latach 2010- 2016, oczekiwania rodziców oraz warunki organizacyjne w szkołach - mówi Franciszek Skibicki, burmistrz miasta i gminy Chocianów. – Każda reforma budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Przed nami jeszcze długa droga przed wprowadzeniem zmian, w tym decydująca opinia kuratora oświaty- dodaje.

Urzędnicy tłumaczą, że propozycja o włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej, wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pozwoli ona uchronić nauczycielskie etaty w szkołach oraz przede wszystkim, nie zaburzy w większym stopniu organizacji nauczania, co pozwoli stworzyć racjonalny podział klas w obu budynkach szkół w Chocianowie.

Czytaj też: Opolskie milion złotych w plecy. Wszystko przez nowy algorytm subwencji oświatowej

Zmiany w oświacie budzą wiele wątpliwości szczególnie wśród nauczycieli, którzy obawiają się utraty pracy. Już teraz pojawiają się pytania dotyczące szczegółowych zmian w strukturze organizacji szkół.

Burmistrz tłumaczy, że jeszcze nie sposób mówić o konkretach. Jeśli projekt nowej sieci szkół uzyska pozytywną opinię kuratorium i związków, a uchwała o docelowej sieci szkół zostanie podjęta, wówczas szkoły rozpoczną pracę nad arkuszami organizacyjnymi, gdzie rozpatruje się stan osobowy szkoły.

Reforma ciągnie za sobą wydatki

Reforma edukacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, związanymi z przystosowaniem wszystkich szkół do nowego systemu nauczania. Tylko w zeszłym roku na oświatę gmina wydała w sumie 15 093 774 zł, z czego subwencja oświatowa wyniosła jedynie 7 211 359 zł, resztę zaś dołożyła gmina z własnych dochodów.

W tegorocznym gminnym budżecie planowana kwota wydatków na oświatę również wynosi grubo ponad 15 milionów.

Czytaj też: Podręczniki dla szkoły podstawowej będą darmowe

- Reforma niesie ze sobą dodatkowe koszty. Fundusze, które przekierowane zostaną na oświatę, niestety będą musiały odbyć się kosztem innych inwestycji w gminie i nie jesteśmy w stanie tego pominąć. Przystosowanie szkół podstawowych do nauczania w systemie ośmioklasowym jest teraz priorytetowe - przyznaje burmistrz Skibicki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Czy Pan Burmistrz ma czytelnika portalu za osoby bez pojęcia o finansach i zadaniach gmin? W gminie Chocianów nic nie zrobiono w ostatnich latach w celu optymalizacji kosztów. W 2016 roku wydatki bieżące na szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Chocianów pochłonęły 10,8 mln zł natomiast subwencja t...o około 7,2 zł. Zatem Chocianów jest w grupie gmin w Polsce z najgorszymi wynikami ekonomicznymi prowadzenia szkół. Na czym polega żonglerka liczbami w artykule? Na tym, że pan Burmistrz podaje wydatki ogółem na dział 801 (oświata i wychowanie - 15, 1 mln zł) w odniesieniu do subwencji oświatowej, która ma zadanie finansować tylko wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjalnych, bez przedszkoli, dowozów uczniów innych kosztów pozaszkolnych- gdzie przedszkola i wychowanie przedszkolne to wydatki bieżące 2,6 mln zł a pozostałe to ponad 1,2 mln zł. Na wychowanie przedszkolne gmina otrzymała w 2016 roku 0,66 mln zł dotacji. Wniosek: gmina w sposób nieefektywny ekonomicznie prowadziła sieć szkół w porównaniu do podobnych gmin w Polsce. Dla przykładu weźmy, również gminę miejsko-wiejską z woj. dolnośląskiego - gminę Prusice. Wartość subwencji oświatowej w gminie Prusice w 2016 roku to 6,7 mln zł a wydatki bieżące na szkoły podstawowe i gimnazja wraz z ZEASami to 6,2 mln zł. Zatem nie tylko subwencja wystarczyła na koszty bieżące szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale pozwoliła sfinansować większą część wydatków na dowóz uczniów (0,56 mln zł). Dlatego nie reforma oświaty się przyczyni się do nieefektywnej ekonomicznie prowadzenia oświaty w gminie Chocianów tylko brak w ostatnich latach jakichkolwiek działań organów gminy w sferze restrukturyzacji sytemu oświaty w gminie w celu podniesienia efektywności ekonomicznej prowadzenia zadań oświatowych. Brak podejmowania przez wiele lat trudnych decyzji zawsze skutkuje skumulowaniem problemów. Wielu wójtów, burmistrzów podejmowało, trudne w odbiorze społecznym, decyzje o restrukturyzacji sieci szkół, często tracąc poparcie i nie wygrywając następnych wyborów, ale dzisiaj te gminy są odpowiednio przygotowane do zmian w oświacie a ich struktura kosztów jest dostosowana do wartości subwencji oświatowej. rozwiń

sprawny samorzad 1.8, 2017-02-24 14:04:12 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE