Reforma oświaty i likwidacja gimnazjów: miasta przygotowują się do zmian

• Samorządy przygotowują się do zmian w związku z reformą edukacji ogłoszoną przez minister Annę Zalewską.
• Kraków przedstawił propozycje zmian w sieci szkół samorządowych i przygotował obszerny dokument dotyczący reformy oświaty.
• Inne miasta również prowadzą przygotowania do reformy, m.in. Szczecin, Toruń i Opole.
Reforma oświaty i likwidacja gimnazjów: miasta przygotowują się do zmian
Kraków opracował szeroki dokument przygotowujący miasto do reformy oświaty. (fot. B.Świerzowski/krakow.pl)

Jak podkreśla wiceprezydent Krakowa Anna Król, projekt nowelizacji ustawy jest na razie procedowany i zostanie uchwalony w grudniu, ale miasto chciało już wcześniej przygotować wstępną koncepcję nowej sieci szkolnej w Krakowie, aby dać czas na rozmowy, konsultacje i dyskusje.

- Chcemy również przedyskutować te zmiany w dzielnicach. Nasze założenie jest takie, aby z obecnie funkcjonujących samodzielnych gimnazjów stworzyć sieć mniejszych szkół samorządowych, do których rodzice będą mieli bardzo blisko i w których nie będzie ciasno, tak by zwiększyć komfort nauki najmłodszym uczniom – zaznacza Katarzyna Król.

Dokument opracowany przez krakowski magistrat nosi nazwę” Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach” i stanowi analizę obecnie funkcjonujących w Krakowie szkół samorządowych, a jednocześnie jest materiałem wyjściowym zawierającym propozycję sposobów realizacji wymogów, które najprawdopodobniej postawi przed samorządem krakowskim ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Dokument zawiera opis stanu sektora, zmianowość, analizę demograficzną, dane liczbowe dotyczące np. przedziałów wiekowych uczniów w poszczególnych typach szkół, co ma niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu decyzji, w którą stronę powinna pójść zmiana, by zaspokoić oczekiwania lokalnej społeczności. Analizie poddano również sytuację szkół w każdej z 18 dzielnic administracyjnych Krakowa.

Zgodnie z propozycją rządu od 2017 r. funkcjonować mają 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Szkoły branżowe wejdą w miejsce zasadniczych szkół zawodowych, a gimnazja będą zlikwidowane. (fot. fotolia)
Zgodnie z propozycją rządu od 2017 r. funkcjonować mają 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Szkoły branżowe wejdą w miejsce zasadniczych szkół zawodowych, a gimnazja będą zlikwidowane. (fot. fotolia)

W materiale znaleźć można również analizę możliwych skutków w polityce kadrowej związanych z wprowadzeniem reformy. To bardzo ważny aspekt dotyczący troski miasta o ochronę doświadczonych kadr oświatowych.Szczegółowo przedstawiono kwestie kierunków możliwych zmian, na które w świetle mających obowiązywać przepisów może pozwolić sobie miasto.

Wiceprezydent Katarzyna Król podkreśliła, że materiał nie nosi znamion przesądzenia, nie rozstrzyga, a pokazuje możliwe rozwiązania, które będą przedmiotem dyskusji m.in. powołanego przez prezydenta miasta zespołu zadaniowego ds. wdrożenia reformy oświaty w Krakowie. W zespole pracować będą m.in. radni miasta z Komisji Edukacji, przedstawiciele dzielnic, dyrektorów szkół, rodziców, związków zawodowych, Młodzieżowej Rady Miasta i organizacji pozarządowych.
Urząd miejski w Krakowie podkreśla, że prace przygotowawcze do reformy oświaty są już w zaawansowanych stadium. Wszystko po to, aby uniknąć niepotrzebnego chaosu i niepokoju środowisk oświatowych.

Miasta przygotowują się do reformy 

Działania przygotowujące miasto do reformy oświaty trwają również w Szczecinie. We wrześniu zakończyły się konsultacje w tej sprawie z przedstawicielami szczecińskiej oświaty. Urząd miasta razem z dyrektorami szkół prowadził przygotowania m.in. do opracowania planu rejonizacji szkół. Wyniki konsultacji przedstawiono na specjalnej naradzie z udziałem prezydenta miasta Piotra Krzystka, który przyznał, że reforma stawia miasto przed dużym wyzwaniem i magistrat czeka duga praca oraz szereg ważnych decyzji, które będą rzutować na kształt szczecińskiej oświaty.

 


KOMENTARZE (9)ZOBACZ WSZYSTKIE

Przywrócimy gimnazja i HONOR Polsce po przegranych wyborach PiS WYGRAMY !!

bezpartyjni samorządowcy, 2016-11-04 09:27:58 odpowiedz

Do poparciedla reformy:popieram !!!!

marek, 2016-11-03 21:34:50 odpowiedz

Do Zatroskany: Likwidacja gimnazjów to co najlepszego mogło spotkać naszą oświatę wreszcie ktoś podjął właściwą decyzję z tym utrzymywanym od lat bałaganem. Ta reforma była niby dla uczniów ale to nie prawda to chodziło o forsę dla wprowadzających zmiany. Nowy na pewno nie będzie większy. Utworzenie... gimnazjów to był ogromny błąd za który wszyscy płacimy i szkoda dla naszych dzieci, które wyrwano z własnych środowisk, gdzie czuły się pewnie i były pod kontrolą, bo wszyscy ich znali. A zrobiono dorosłych bez odpowiedzialności... rozwiń

poparciedla reformy, 2016-10-31 21:10:31 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE