PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma oświaty i likwidacja gimnazjum: Konieczne skorygowanie budżetu w Krośnie

  • KrosnoCity.pl    17 stycznia 2017 - 07:47
Reforma oświaty i likwidacja gimnazjum: Konieczne skorygowanie budżetu w Krośnie
W Krośnie odbyło się wiele indywidualnych spotkań z dyrektorami szkół w sprawie reformy edukacji. (fot. men.gov.pl)

Co reforma edukacji oznacza dla Krosna? Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej władze miasta przedstawiły stan przygotowań do wygaszania gimnazjów i zmian w strukturze edukacji.
1 września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi. W poniedziałek (9 stycznia) reformę edukacji podpisał prezydent Andrzej Duda.

W Krośnie planuje się likwidację jednej szkoły podstawowej, decyzja zapadła jednak w 2015 roku, bez związku z reformą. Prawie wszystkie istniejące w Krośnie gimnazja zostaną włączone do innych szkół. Będzie to o tyle łatwiejsze, że krośnieńskie gimnazja działają w zespołach szkół. Uchwały w sprawie ustalenia nowej sieci szkół podejmie rada miasta.

W krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych już nawet ponad 70% uczniów pochodzi spoza Krosna. Reforma edukacji sprawi, że uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych będą rozpoczynali naukę o rok wcześniej, co może przyczynić się do zwiększonego naboru w Krośnie.

Nowe przepisy dotkną wszystkie typy szkół. Reforma przewiduje w roku szkolnym 2019/2020 równolegle rekrutację do 3-letnich liceów (dla ostatnich absolwentów wygaszanych gimnazjów) i do 4-letnich liceów dla pierwszych absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej oraz odpowiednio do 4- i 5-letnich techników.

- Nowe przepisy obligują organy prowadzące szkoły samorządowe do opracowania i przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz przez radę powiatu w sprawie projektu dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Podjęte uchwały podlegają opiniowaniu przez kuratora oświaty i związki zawodowe, którzy na wydanie opinii mają 21 dni. Rada miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty lub po uwzględnieniu wszystkich uwag kuratora podejmuje nie później, niż 31 marca 2017 r. uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego - informuje krośnieński urząd.

Zastępca prezydenta Krosna, Bronisław Baran wraz z Wydziałem Edukacji przygotowywał Krosno od kilku miesięcy do projektowanych zmian. Wspomniano o tym między innymi na posiedzeniu połączonych komisji rady miasta. Baran podkreślał jednak, że budżet miasta jest przystosowany do obowiązującego stanu prawnego, a nie projektowanej reformy. Teraz będzie konieczne skorygowanie budżetu.

W Krośnie odbyło się wiele indywidualnych spotkań z dyrektorami szkół, zarówno informacyjnych, jak i konsultacyjnych dotyczących możliwości dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przedstawiciele Krosna uczestniczyli też we wszystkich spotkaniach dotyczących planowanej reformy organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

- Zgłaszaliśmy własne postulaty i liczne pytania w sprawie czekających nas zmian - mówi Bronisław Baran.

Analizowano możliwości lokalowe szkół, sytuację demograficzną z uwzględnieniem poszczególnych dzielnic i obwodów szkolnych w kontekście pojawiających się projektów proponowanej przez ministerstwo reformy.

Szkoły podstawowe
W Krośnie funkcjonuje 11 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jedna szkoła specjalna. Wprowadzając reformę w szkołach podstawowych w mieście planuje się:

1. Umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją rozpoczynali. Nie planuje się przenoszenia całych oddziałów do innych szkół podstawowych.

2. Umożliwienie uczniom kształcenia w klasach sportowych i dwujęzycznych:
a) uczniowie będą mogli podjąć naukę w klasie sportowej w SP nr 14 (klasy, dyscypliny i zasady rekrutacji zostaną określone po ogłoszeniu rozporządzenia przez MEN),
b) uczniowie obecnych klas VI będą mogli podjąć naukę w klasie VII dwujęzycznej z językiem angielskim w SP nr 15 - rekrutacja na ustalonych w ustawie zasadach (test predyspozycji językowych).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Polak, 2017-02-14 11:54:21

    Debile.Jak można uchwalić budżet bez reformy edukacji.Przecież wiedzieli że Andrzej podpisze.Już lepiej by było jak by zrobili dwie wersje jeśli nie byli pewni.Jedną z reformą drugą bez.No matoły.