PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów: Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

  • MIW    14 lutego 2017 - 10:40
Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów: Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
Minister Anna Zalewska. (fot. mat. MEN)

• Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, podpisała projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
• Do końca czerwca przeszkolimy nauczycieli z wdrażania podstawy programowej – zapowiedziała minister Zalewska.
Podstawa programowa określa, czego uczeń powinien się uczyć i co umieć z danego przedmiotu po zakończeniu danego etapu edukacji. Jak doprecyzowuje resort rozporządzenie obejmuje: podstawę programową: wychowania przedszkolnego; kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej; kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia; kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej prowadzone były w MEN od lutego 2016 r. Jak informuje resort rozpoczęła je „szczegółowa analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”. Wstępna wersja projektu została przedstawiona do prekonsultacji publicznych 30 listopada, miesiąc później (30 grudnia) do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafiła wersja ostateczna projektu. Trwały one do 30 stycznia 2017 r. W ich trakcie MEN otrzymał uwagi z 13 resortów, 20 wpłynęło od strony samorządowej. Swoje opinie zgłosiło również 43 partnerów społecznych.

Jako pierwsi wedle nowej podstawy kształcić się będą uczniowie klasy I, IV i VII szkoły podstawowej (do końca czerwca przygotowane mają zostać nowe podręczniki do nowej podstawy programowej). Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Czytaj : Jaka nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania?

- Nowa podstawa programowa jest nowoczesna i daje dużo swobody – mówiła Zalewska.

- Część zajęć może być prowadzonych w formie projektu. To nowość w podstawie programowej. Dajemy dużo swobody nauczycielom – dodał wiceminister Maciej Kopeć.

Jeszcze w lutym rozpoczną się zapowiadana przez MEN szkolenia dla nauczycieli z nowej podstawy programowej (poprzedzą je konferencje metodyczne dla konsultantów oraz metodyków publicznych placówek doskonalenia nauczycieli). Trwać będą one do czerwca. Z kolei w marcu do szkół zostaną wysłane pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej.

MEN zapowiada, że jeszcze w lutym podpisane zostaną także rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Na początku marca minister edukacji podpisze z kolei projekty rozporządzeń w sprawie:

• ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (konsultacje do 20 lutego),
• szczegółowej organizacji publicznych szkół (konsultacje do 23 lutego),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (konsultacje do 23 lutego),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (konsultacje do 23 lutego),
• oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (konsultacje do 24 lutego),
• udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (konsultacje do 18 lutego),
• wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (konsultacje do 20 lutego).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.