PARTNER PORTALU
 • BGK

Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów: Co w uchwałach w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego?

 • Michał Wroński    2 lutego 2017 - 13:47
Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów: Co w uchwałach w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego?
MEN przygotował wzory uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. (fot. mat. MEN)

• Na przyjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego samorządy mają czas do końca marca.

• W toku pracy nad tymi uchwałami muszą zasięgnąć opinii kuratorium, związków zawodowych i części organizacji pozarządowych.

• Ścieżka legislacyjna prac nad uchwałami różni się od tej, do której mogli przywyknąć samorządowcy. Urzędnicy z nadzoru prawnego wojewodów radzą im więc zapoznać się ze zmianami.




Do końca marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W praktyce oznacza to podjęcie dwóch odrębnych uchwał: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (wynika to z art. 206 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w przypadku gmin i z art. 213 w przypadku powiatów) oraz w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (to wynika z art. 210 w przypadku gmin i z art. 217 w przypadku powiatów).

Co powinno znaleźć się w tych uchwałach? Jaki wpływ na ich tworzenie będzie miało kuratorium oświaty, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Poniżej publikujemy swoistą „mapę drogową” procesu uchwałodawczego, opartą na wyjaśnieniach, jakich udzielają samorządowcom urzędy wojewódzkie.

Czytaj: Andrzej Duda podpisał ustawy o reformie oświaty. I zaapelował do samorządów

Proces dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego musi się rozpocząć od przyjęcia przez samorząd uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W jej treści powinny znaleźć się takie elementy, jak:

* plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę (w załączniku musi pojawić się zestawienie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę) oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych (z wyjątkiem specjalnych) mających siedzibę na obszarze gminy (z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe) prowadzonych przez gminę, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. – Oznacza to, że jeżeli na terenie gminy działa szkoła publiczna, która ma tam swoją siedzibę, ale nie ma swojego obwodu, to ona w tej uchwale się nie pojawi – podkreśla Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak dodaje, same zapisy dotyczące obchodów pozostają takie jak w przypadku starych uchwał.

* plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów (z wyjątkiem specjalnych) mających siedzibę na obszarze gminy (z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  – Umieszczamy tylko te gimnazja, dla których ustalamy obwód. Jeżeli nie ustalamy obwodu, to też nie pokazujemy w tej uwale tych szkół – przypomina Krzysztof Nowak. Podkreśla, że jeżeli skutkiem włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej będą klasy gimnazjalne, które będą funkcjonowały w podstawówce, to trzeba wymienić w załączniku gimnazja, które są prowadzone przez gminę, jak też klasy dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych.







×
KOMENTARZE (3)

 • Jan, 2017-02-03 16:33:52

  Do wasal PiS = PZPR: Suweren już wybrał w wyborach, a teraz sza bo bendem pałował :)
 • Pusia, 2017-02-03 09:09:10

  Jak można tak perfidnie kłamać i umniejszać znaczenie wybranych zw. zaw. Niw ma na to zgody.
 • wasal PiS = PZPR, 2017-02-03 08:57:57

  my podejmiemy uchwałę odbierającą władzę PiS będzie to uchwała suwerena