PARTNER PORTALU
 • BGK

Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów: Samorządy rozczarowane

 • pt    1 września 2016 - 09:08
Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów: Samorządy rozczarowane
Nie przedstawiono żadnych analiz, raportów czy ekspertyz uzasadniających potrzebę likwidacji gimnazjów - piszą samorządowcy. (fot.pixabay)

• - Nie przedstawiono nam żadnych projektów ustaw. Prace nad nimi, jeśli są prowadzone, odbywają się bez udziału naszych przedstawicieli – piszą o zmianach w oświacie korporacje samorządowe.
• - Negatywnie opiniujemy potwierdzenie zapowiedzi likwidacji gimnazjów. Uważamy, że nie ma żadnych poważnych argumentów za tą zmianą - dodają samorządowcy.
W związku z ogłoszeniem przez ministra edukacji narodowej planów dalszych zmian w oświacie, której prowadzenie jest zadaniem własnym gmin, powiatów i województw, organizacje reprezentujące polskie samorządy stwierdzają, że nie konsultowano z nimi planowanych zmian – czytamy w stanowisku polskich samorządów w sprawie planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty.

Samorządowcy ze wszystkich organizacji tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP podkreślają, że dotąd nie przedstawiono im żadnych projektów ustaw.

- Prace nad nimi, jeśli są prowadzone, odbywają się bez udziału naszych przedstawicieli. Brak propozycji regulacji prawnych w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego stwarza poważne zagrożenie dla realności zapowiadanego harmonogramu ich wprowadzania – napisano w stanowisku.
Przedstawiciele gmin, powiatów i województw negatywnie opiniują potwierdzenie zapowiedzi likwidacji gimnazjów.

- Uważamy, że nie ma żadnych poważnych argumentów za tą zmianą. Nie przedstawiono żadnych analiz, raportów czy ekspertyz uzasadniających potrzebę likwidacji gimnazjów. Tymczasem ocena jakości nauki w polskich gimnazjach, prowadzona w skali międzynarodowej, jest bardzo wysoka.

Zdaniem samorządowców likwidacja gimnazjów (w formule tzw. wygaszania), spowoduje zaprzepaszczenie wysiłku organów prowadzących ten rodzaj szkół.

- Od ich utworzenia w 1999 r. samorządy wydały na ich funkcjonowanie (w cenach bieżących) łącznie 130 miliardów złotych, w tym 8 miliardów na inwestycje. Ponadto także inne podmioty prowadzące gimnazja w całej Polsce (przede wszystkim organizacje obywatelskie i kościoły) wydatkowały na ten cel kilkanaście miliardów zł. – czytamy w piśmie.

Jak wyliczono wygaszanie gimnazjów spowoduje, tylko w pierwszych dwóch latach, dodatkowe koszty, szacowne w samorządach na kwotę ponad 1 miliarda złotych. Do tego należy doliczyć trudne do oszacowania koszty pośrednie likwidacji gimnazjów, które dotkną nie tylko samorządy.

Autorzy stanowiska dodają także, że nieuniknionym skutkiem reformy systemu edukacji w zapowiedzianym kształcie będzie także zredukowanie wielu obecnych, małych szkół 6-klasowych do funkcji 4-klasowych szkół filialnych. Jak podkreślają, pociągnie to za sobą dodatkowe dowożenie dzieci, a w konsekwencji pogorszenie warunków nauczania i niezadowolenie rodziców.Multimedia

×
KOMENTARZE (10)

 • olivia, 2016-11-02 17:31:38

  moje dziecko będzie dojeżdzało do gimnazjum ale nie jako 1 klasistka (obszar wiejski) tylko 7 klasista , nasza szkoła ma sie przekształcici w sp 1-4 a bydynek gimnazjum w innej wsi 5 km od naszej szkoły bedzie zbiorowa sp dla klas 5-8 , rodzice są wściekli że 5 klasista bedzie gimbusem dowożony do i...nnej szkoły.... bo nasz sp nie pomieś0ci klas 7-8, do (...) ta reforma....moje dziecko płacze bo nie wie w której szkole i z jakimi dziećmi będzie sie uczyć.....nie wspomnę już marnych programów nauczania i tego chaosu, nikt nie wie co bedzie i jak bedzie i my za to wszystko zapłacimy- obywatele z naszych podatków tak jak na to 500+ żenada pisu  rozwiń
 • oleś_ka, 2016-09-07 23:09:25

  Samorządowcy myśleli, że mogą mieć jakieś własne zdanie, zdanie większości społeczeństwa ? Czy do nich jeszcze nie dotarło kto w Polsce rządzi i jak rządzi?
 • matka, 2016-09-02 07:58:17

  Poraża mnie to, jacy ludzie odpowiadają za edukację moich dzieci.