PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma oświaty, likwidacja gimnazjum: Połowa nauczycieli z Sosnowca bez pracy?

  • PAP/AT    29 listopada 2016 - 07:59
Reforma oświaty, likwidacja gimnazjum: Połowa nauczycieli z Sosnowca bez pracy?
Ok. 15 proc. nauczycieli uczących w gimnazjach znajdzie zatrudnienie w liceach ogólnokształcących, 35 proc. w szkołach podstawowych, a pozostałe 50 proc. zagrożonych jest utratą pracy (fot.fotolia)

• Przez reformę oświaty 50 proc. nauczycieli z gimnazjów w Sosnowcu może być zagrożonych utratą pracy.
• Samorząd chce ich zatrudniać, ale nie zna na razie szczegółów reformy.
Nawet 250 nauczycieli 25 sosnowieckich gimnazjów może być zagrożonych utratą pracy wobec reformy edukacji – wstępnie szacuje samorząd. Miasto wskazuje, że nadal chce ich zatrudniać, na razie nie zna jednak szczegółów reformy, która będzie podstawą nowej organizacji pracy szkół.

"Sosnowiec ma bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, z której doświadczenia i potencjału będziemy chcieli nadal korzystać. Na razie, nie znając jeszcze szczegółów dotyczących ramowych planów nauczania i podstaw programowych, trudno jednoznacznie oszacować w jakim stopniu istniejący potencjał będziemy mogli wykorzystać w szkołach podstawowych, w jakim w szkołach ponadpodstawowych, a ilu nauczycieli nie znajdzie zatrudnienia" - powiedział prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

"Przyjmujemy, że ok. 15 proc. nauczycieli uczących w gimnazjach znajdzie zatrudnienie w liceach ogólnokształcących, 35 proc. w szkołach podstawowych, a pozostałe 50 proc. zagrożonych jest utratą pracy. Daje to ok. 250 osób" - wyjaśnił prezydent.

Reforma nie wpłynie natomiast zasadniczo na stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. W związku z planowanymi zmianami zagrożonych utratą pracy może być ok. 30 osób.

Czytaj też: Zwolenników i przeciwników reformy niemal tyle samo

Miasto zapewnia, że drobiazgowo przygotowuje się do realizacji reformy, powołało np. specjalne zespoły, w których dyskutują m.in. dyrektorzy szkół i przedstawiciele radnych. Mimo opracowania już założeń planu dostosowania sieci szkół jest w nim kilka potencjalnie zapalnych miejsc, które wymagają dalszej dyskusji, także z rodzicami i nauczycielami tych szkół.

W Sosnowcu funkcjonują obecnie 34 sześcioletnie szkoły podstawowe, w tym dwie specjalne. Przekształcone w ośmioletnie zostaną wszystkie. Zgodnie z obecnymi planami nie powstanie przy tym żadna dodatkowa ośmioletnia szkoła. W strukturę szkół podstawowych włączane będą oddziały gimnazjalne samodzielnych gimnazjów.

"Nie przewidujemy przekształceń dotychczas funkcjonujących gimnazjów, zamierzamy natomiast włączyć oddziały gimnazjalne do 20 szkół podstawowych, dwóch liceów ogólnokształcących i do dwóch techników" - zapowiedział prezydent Sosnowca. Uczniowie gimnazjów do końca nauki w tej szkole będą się uczyli w dotychczasowych budynkach.

"W przyszłości dopuszczamy możliwość, że na podstawie decyzji dyrektora szkoły część oddziałów ośmioletniej szkoły podstawowej będzie mogła realizować zajęcia w budynkach po byłych gimnazjach" - zastrzegł Chęciński. Prawdopodobnie od września 2017 r. takie rozwiązanie zostanie zastosowane w dwóch miejscach, gdzie budynki dotychczas odrębnych szkół sąsiadują ze sobą.

Obecnie 13 szkół podstawowych w Sosnowcu funkcjonuje w zespołach ze szkołami innych typów, dobrze wyposażonymi w pracownie przedmiotowe. 21 szkół podstawowych to samodzielne placówki, gdzie należałoby odtworzyć pracownie, które istniały w nich przed poprzednią reformą. Szacunkowy koszt utworzenia nowych 63 pracowni specjalistycznych w tym mieście (pracowanie fizyczna, chemiczna i biologiczna w każdej szkole) to ok. 3 mln zł.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.