PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma oświaty: Rada Języka Polskiego nie zostawia suchej nitki na podstawie programowej

  • JL    14 grudnia 2016 - 11:40
Reforma oświaty: Rada Języka Polskiego nie zostawia suchej nitki na podstawie programowej
Rada Języka Polskiego: w projekcie podstawy programowej języka polskiego dla klas IV-VII „można znaleźć błędy gramatyczne i językowe”. (Fot. Pixabay.com)

• Projekt podstawy programowej języka polskiego dla szkół podstawowych jest niespójny, nielogiczny, z licznymi błędami, także językowymi i terminologicznymi – uważa Rada Języka Polskiego.
• Rada jest gotowa do wnikliwej dyskusji, bo według niej obecna wersja programu nie może być nazywana podstawą programową i powinna zostać gruntownie zmieniona.
Według Rady Języka Polskiego przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt podstawy programowej „Język polski – szkoła podstawowa – klasy IV-VIII język polski” „wykazuje niekompetencje zespołu autorskiego, szczególnie jeśli chodzi o metodykę przedmiotową i psychologię rozwojową. Preferowana jest wiedza, a niedostosowanie jej zakresu do możliwości poznawczych uczniów spowoduje, że będzie przyswajana biernie i pamięciowo”.

Zdaniem Rady nastąpi powrót do „encyklopedyzmu”, a „twórcze, refleksyjne, krytyczne korzystanie z wiedzy będzie poza zasięgiem większości uczniów”.

Czytaj też: Nowe podstawy programowe w szkole podstawowej

Ponadto Rada Języka Polskiego uważa, że „treści kształcenia są przestarzałe, oddają rzeczywistość kulturowo-komunikacyjną sprzed 50 lat”. Rada przewiduje, że „lekcje języka polskiego zostaną oderwane od rzeczywistości, w której żyje współcześnie człowiek. Będą postrzegane jako skansen, co wpłynie negatywnie na postawy motywacyjne uczniów. Zaproponowany dokument wprowadzi chaos do edukacji polonistycznej, tym samym wymaga gruntownej zmiany, a przede wszystkim odwołania się do aktualnej wiedzy, w tym także (a może nawet przede wszystkim) z zakresu dydaktyki języka polskiego”.

Czytaj też: Co jeszcze zmieni się w oświacie?

Podstawowe wady przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkołach to m.in.:

• przypadkowość przyporządkowania do poszczególnych działów treści nauczania (niekiedy są to po prostu błędy merytoryczne).

• dokument nie spełnia wymagań podstawy programowej, mającej określać wspólne kierunki działania wszystkich nauczycieli i uczniów, ale też dającej wybór uczestnikom procesu edukacyjnego;

Czytaj też: Jaka nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania?

• w projekcie występują niepotrzebne powtórzenia;

• ani w programie, ani w części opisowej (preambule) nie sposób dostrzec podstaw merytorycznych (językoznawczych) ani dydaktycznych, na jakich proponowany dokument został oparty;

• nieudolne formułowanie celów (niejednokrotnie wręcz groteskowe) zaciera rzeczywisty cel wprowadzania wyszczególnionych treści (np. Uczeń rozumie i stosuje bezosobowe formy czasownika);

• kształcenie językowe potraktowano w sposób przypominający XIX-wieczne wzorce nauczania gramatyki;

• autorzy dokumentu nie respektują ani ogólnych zasad dydaktycznych (np. stopniowania trudności, wiązania teorii z praktyką, operatywności wiedzy uczniów), ani zasad dydaktyk szczegółowych (w tym dydaktyki ortografii i interpunkcji;

• wyodrębnienie działów i usytuowanie w nich wybranych treści jest nielogiczne i niejasne;

• niezrozumiałe są przyczyny rozdzielenia kształcenia językowego i tworzenia wypowiedzi;

• nielogiczności widać też w sposobie wydzielenia podobszarów treści kształcenia oraz klasyfikowaniu treści szczegółowych do poszczególnych podobszarów;

• w doborze treści dla poszczególnych klas widać niedostosowanie poziomu trudności części zagadnień do możliwości poznawczych i wykonawczych uczniów;

Rada Języka Polskiego konkluduje, że „Podstawa narzuca nowe normy tekstowe, dotąd w edukacji polonistycznej nieobecne”, a ponadto można w niej znaleźć błędy gramatyczne i językowe.

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN na podstawie ustawy z 7 października 1999 roku o języku polskim jest najwyższym organem powołanym do troski o język polski.

Stanowisko podpisali sekretarz Zespołu Dydaktycznego RJP dr Joanna Dobkowska oraz przewodniczący RJP prof. dr hab. Andrzej Markowski.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • dana, 2017-01-04 10:13:23

    a do tej pory był spójny??? zacznijcie uczyć w szkołach a nie siedzieć na uczelniach i zajmować się teorią