PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma oświaty: Ustroń wygrał z kuratorium oświaty w WSA

  • PAP/KDS    25 lipca 2017 - 13:47
Reforma oświaty: Ustroń wygrał z kuratorium oświaty w WSA
Reforma oświaty zakłada m.in. likwidację gimnazjów i wydłużenie nauki w szkole podstawowej oraz w szkołach średnich (fot. men.gov.pl)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał we wtorek (25 lipca) skargę Rady Miasta Ustroń na decyzję śląskiego kuratora za zasadną. To kolejne miasto, które wygrało oświatowy spór z kuratorium oświaty.
• WSA w Gliwicach uznał skargę Rady Miasta Ustroń za zasadną. 

• W swojej opinii kurator nakazał, aby w uchwale rady uchylić paragraf drugi, który opisywał, jak będą wyglądać przewidziane reformą zmiany w ustrońskiej oświacie. Równocześnie wskazał, że Rada Miasta ma w to miejsce wstawić rozstrzygnięcie zgodne z art. 129 p. 1 u. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.

• Reforma oświaty zakłada m.in. likwidację gimnazjów i wydłużenie nauki w szkole podstawowej oraz w szkołach średnich. 

"Takie rozstrzygnięcie jest w ocenie sądu wadliwe, ponieważ w gruncie rzeczy organ nadzoru, którym jest tu kurator, nie określił, jaka powinna być treść paragrafu drugiego. Uchwała Rady Miasta Ustroń bez paragrafu drugiego istnieć nie może, to jest kluczowy przepis w tejże uchwale, zatem eliminując go bez wskazania pozytywnej treści tej uchwały nie ma, a zatem nie ma sieci szkół w Ustroniu, dostosowanej do nowego prawa oświatowego. A zatem już z tego powodu przedmiotowa opinia musiała być uchylona" - powiedział przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Stanisław Nitecki.

"Należy dostrzec, że uzasadnienie tej opinii również nie spełnia wszystkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, ponieważ z opinii, jako aktu nadzoru powinno wynikać, jakimi motywami kierował się organ administracji podejmując takie rozstrzygnięcia. W tym przypadku te motywy nie zostały sformułowane. W każdym razie nie zostały one przedstawione w sposób taki, że skarżąca gmina byłaby w stanie zrozumieć motywy i intencje, którymi kierował się organ nadzoru" - dodał.

Czytaj więcej: Sieci szkół: Łódź wygrała w sądzie z kurator

Jak powiedziała naczelnik wydziału promocji Urzędu Miasta w Ustroniu Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, władze miasta zajmą stanowisko w tej sprawie po otrzymaniu wyroku i jego uzasadnienia.

We wtorek gliwicki sąd umorzył też sprawę skargi, skierowanej na opinię kuratora przez władze Będzina, ponieważ została ona wycofana. Rzeczniczka Urzędu Miasta Kinga Wesołowska-Bodzek poinformowała, że skarga ta stała się bezzasadna z chwilą, gdy w czerwcu Rada Miejska przyjęła uchwałę ws. sieci szkół zgodnie z propozycją prezydenta miasta, opartą na nowym prawie oświatowym.

Spór z kuratorium toczył się o jedno z gimnazjów w Będzinie, w którym - zdaniem kuratora - powinna powstać szkoła podstawowa, władze miasta chciały gimnazjum po prostu wygasić. "Byliśmy przeciwni powstaniu w tym miejscu kolejnej podstawówki, bo w bliskim sąsiedztwie działają trzy inne. Ostatecznie nie musimy tworzyć podstawówki, zgodnie z nowymi przepisami gimnazjum zostanie wygaszone" - tłumaczy Wesołowska-Bodzek.

Rady gmin i powiatów woj. śląskiego podjęły łącznie 195 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Rady 8 jednostek: Będzina, Ustronia, Goleszowa, Szczekocin, Żarek, Milówki i Dębowca nie podjęły ostatecznych uchwał w tej sprawie. W tym przypadku organy wykonawcze opracowały i podały do publicznej wiadomości informacji ws. planu sieci szkół z uwzględnieniem zmian następujących z mocy prawa.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.