PARTNER PORTALU
  • BGK

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 nie powinna wzbudzać kontrowersji

  • Włodzimierz Kaleta    9 marca 2016 - 13:50
Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 nie powinna wzbudzać kontrowersji
W dobrych placówkach oświatowych o miejsce trzeba się starać od przedszkola/Fot. arch. Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi./

• Od 1 stycznia 2016 r. rekrutację do szkół i przedszkoli reguluje nowe rozporządzenie. Rodzice również powinni je znać.
• Sześciolatkowie mogą iść do szkoły, jeśli taka będzie decyzja rodziców.
• O przyjęciu do szkół poza rejonem, a także niektórych innych zadecydują punkty za wyniki z określonych przedmiotów oraz inne osiągnięcia.
Nowe przepisy regulujące zasady przyjmowania dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 są jasne i klarowne. Tak uważa Anna Zalewska, szefowa resortu edukacji, przypominając rodzicom, że od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte tylko dzieci siedmioletnie, a sześciolatki – jeśli taka będzie decyzja rodziców.

Czytaj też o tym, że MEN twierdzi, że nie trzeba wprowadzać przepisów przejściowych.

Nie powinny również budzić kontrowersji zapisy nowego rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. dotyczącego rekrutacji do szkół. Marzec i kwiecień to czas składania wniosków do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017. Szkoły podstawowe i gimnazja mogą przyjmować uczniów spoza rejonu, jeśli są wolne miejsca, a uczniowie – ewentualnie – spełniają dodatkowe kryteria wyznaczone przez szkołę. W placówkach sportowych lub dwujęzycznych przeprowadza się rekrutację, podczas której bierze się pod uwagę wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych lub próby sprawnościowe.

Rejonizacja i odstępstwa od niej

– Rekrutacje do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów odbywają się na zasadach określonych w art. 20e ustawy o systemie oświaty (tekst jed.: Dz.U. 201 r. poz. 2156 z póź. zm.) – przypominała Bogusława Wojtczak, była doradca MEN i konsultantka ministra edukacji, podczas I Zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola w Warszawie.

Zasadą jest, że szkoły przyjmują uczniów ze swego rejonu. Nowe rozwiązania stanowią też, że szkoły podstawowe i gimnazja mogą przyjmować uczniów spoza rejonu, jeśli są wolne miejsca, a uczniowie spełniają dodatkowe kryteria wyznaczone przez szkołę. Dotyczy to przede wszystkim placówek sportowych lub dwujęzycznych, gdzie podczas rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych lub próby sprawnościowe.

Czytaj też: Anna Zalewska o gimnazjach, 6-latkach i pracy dla nauczycieli

W dalszej kolejności są wyniki i inne osiągnięcia uczniów. Szkoły ponadgimnazjalne natomiast w ogóle nie są objęte rejonizacją, a uczniowie przyjmowani są tam na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć uczniów.

Ważne oceny z cennych przedmiotów

– Jeśli chodzi o rekrutacje do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok 2016/2017, trzeba pamiętać, że na I etapie brane są pod uwagę oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły. Na tym etapie rekrutacji wyniki egzaminu gimnazjalnego nie obejmują wyników z języka obcego na poziomie rozszerzonym – przypominała Bogusława Wojtczak.

O przeprowadzeniu sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji zawodów do szkół policealnych decyduje rada pedagogiczna za zgodą ministra. Sprawdzian przeprowadza komisja rekrutacyjna. Do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego próby sprawności fizycznej prowadzi się tak samo, jak do gimnazjum. W szkołach ponadgimnazjalnych dwujęzycznych zrezygnowano z ustalania przez CKE sprawdzianu kompetencji. Sprawdzian ten ustala rada pedagogiczna.×
KOMENTARZE (1)

  • porter, 2016-03-09 15:25:06

    a co maja zrobic rodzice 3 latków dla których nie ma miejsc w przedszkolach? Generalnie 6 latki zostaja w przedszkolach z wyboru rodziców i rząd kosztem 6 latków załatwił 3 latki. Dzięki za taką pomoc.Ani kasy z 500+ ani przedszkola