PARTNER PORTALU
  • BGK

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: Technika i licea łeb w łeb, a zawodówki?

  • aw    17 marca 2016 - 16:25
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: Technika i licea łeb w łeb, a zawodówki?
Kierunek technik informatyk należny do najczęściej wybieranych wśród kandydatów do techników (fot.zszwolsztyn.pl)

• Jakie w tym roku obowiązywać progi punktowe, pozwalające dostać się do wybranej szkoły ponadgimanzjalnej? Jeszcze nie wiadomo, ale można przeanalizować wyniki naborów z roku poprzedniego.
• W 2015 r. najwięcej spośród absolwentów gimnazjów mających świadectwa z twz. "paskiem” wybierało licea ogólnokształcące.
• Jak wynika z analiz techników i szkół zawodowych, młodzież najchętniej wybierała zawody technika informatyki oraz mechanika samochodowego.
Niedługo ruszy rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników i szkół zawodowych. Firma Vulcan, zajmująca się usługami i projektami wspierającymi zarządzanie oświatą, przebadała wybory kandydatów do 2760 szkół ponadgimnazjalnych, które w roku szkolnym 2015/2016 rekrutowały uczniów za pomocą jej systemu elektronicznego.

- Informacje przez nas zebrane w latach poprzednich oczywiście nie powiedzą nam wprost, jakie w tym roku będą progi punktowe, pozwalające dostać się do wybranej szkoły. To będzie zależało od wielu czynników, między innymi poziomu trudności tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Jednak znajomość tych danych wskaże pewien trend, który wraz z rozsądną kalkulacją może bardzo pomóc przy wyborze szkoły. Na pewno im więcej mamy informacji, tym mniej się stresujemy – mówi Jacek Różycki, prezes firmy Vulcan we Wrocławiu.

Jakie szkoły wybierali uczniowie w 2015 roku, a do jakich się dostali?

Okazuje się, że najczęściej wybieranym typem szkoły (spośród analizowanych) w 2015 roku były technika. Licea ogólnokształcące znalazły się na drugim miejscu.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych kształtowała się następująco:

Ile punktów potrzeba, żeby się dostać?

Dane dotyczą podstawowej i dodatkowej punktacji rekrutacyjnej od 0 do 400. Prezentują średnią oraz najwyższą liczbę punktów zdobytą przez dzieci przyjęte w danym typie szkoły w czasie rekrutacji właściwej (bez rekrutacji uzupełniającej).

*Dodatkowe punkty (powyżej 200) są przyznawane z tytułu uzdolnień kierunkowych kandydatów do szkół lub oddziałów dwujęzycznych, sportowych lub artystycznych.

Udział kandydatów ze świadectwem z wyróżnieniem

Blisko 30% kandydatów posiadało i odnotowało w elektronicznej rekrutacji fakt posiadania świadectwa z wyróżnieniem, które było dodatkowo punktowane. Poniżej prezentujemy rozkład tych kandydatów pomiędzy typami szkół:

<!-- pagebreak //-->

Zawody – najpopularniejsze i cieszące się najmniejszym zaintersowaniem

Autorzy analizy sprawdzili też, jakie zawody były najczęściej i najrzadziej wybierane w technikach i szkołach zawodowych×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2016-03-20 09:53:58

    Jeden z wniosków ogólnych: Szkolną edukację trzeba upraktycznić, czyli badać umiejętności praktyczne, w tym umiejętności posługiwania się wiedzą przy rozwiązywaniu problemów praktycznych.