PARTNER PORTALU
 • BGK

Religijne przepychanki na świadectwie

 • GK    31 maja 2012 - 13:35
Religijne przepychanki na świadectwie

Ujawnianie oceny z religii na świadectwie szkolnym, zdaniem rządu, nie narusza gwarancji wolności sumienia i wyznania.




Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej przygotowali projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym m.in. proponują rezygnację z wliczania oceny z religii do średniej ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku rocznej klasyfikacji.

Rząd, opiniując ten dokument, przypomniał, że w tej kwestii wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że wliczanie ocen z religii lub etyki do średniej rocznej lub średniej końcowej jest konsekwencją umieszczania ocen z religii lub etyki na świadectwie szkolnym. Według trybunału konsekwencją ocen z religii na świadectwie szkolnym jest także równoprawna z innym przedmiotami nauczania możliwość wliczania ocen z religii i etyki do średniej rocznej lub końcowej.

Posłowie proponują również, by uzyskana ocena z religii nie miała wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

Według rządu taka regulacja nie jest potrzebna, bo powtarza zapisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

– Okoliczność, że zakaz brania pod uwagę przy promowaniu ucznia oceny z religii został uregulowany w rozporządzeniu, a nie w ustawie – jak chcą tego projektodawcy – nie ma znaczenia z punktu widzenia adresatów tego zakazu. Są oni obowiązani respektować go niezależnie od tego, czy jego źródłem jest ustawa czy rozporządzenie – czytamy w stanowisku rządu.

Poselski projekt zakłada też, aby oceny z religii w ogóle nie umieszczać na świadectwach państwowych, gdyż mogą one naruszać gwarancję wolności sumienia i wyznania.

W tej kwestii rząd ponownie powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że świadectwo szkolne obejmuje wszystkie zajęcia szkolne – obowiązkowe i ponadobowiązkowe i dlatego brakuje przesłanek do obligatoryjnego wyłączenia religii.

Trybunał podkreślił jednocześnie, że uwidoczniony na świadectwie stopień nie wskazuje konkretnej religii oraz nie wiadomo, czy stopień ten odnieść można w ogóle do nauczania religii, czy też do etyki lub obydwu tych przedmiotów łącznie.

W świetle tego orzeczenia gwarancje wolności sumienia i wyznania nie zostały naruszone, dlatego m.in. rząd negatywnie ocenił poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (9)

 • nedpolams@op.pl, 2012-06-06 20:20:44

  Cz ktoś może podać definicję Państwa Prawa i ewentualnie alternatywnie rola i znaczenie Konstytucji w Polsce.
 • ANYDEJ, 2012-06-05 10:45:30

  Można,można! Nawet trzeba!
 • toni, 2012-06-05 10:30:34

  a mozna mieć świadectwo ze świadectwem?