PARTNER PORTALU
  • BGK

Rezerwa oświatowa - pilnuj kryteriów i terminów

  • ZWI    22 marca 2013 - 19:29
Rezerwa oświatowa - pilnuj kryteriów i terminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. - Dofinansowaniem z rezerwy mogą być objęte wyłącznie zadania ujęte w podanych kryteriach - przypomina włodarzom Przemysław Krzyżanowski, podsekretarz stanu w MEN.
Jak przypomina resort edukacji, z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4 %.

Czytaj też: Ile na ucznia, czyli metryczki subwencji oświatowej ujawnione

Na 2013 r. ustala się następujące kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

I. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 z tytułu błędów statystycznych:

- popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,

- powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do 10 maja 2013 r.

II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 uwzględniono środki na wzrost o 2,9 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z tytułu przewidywanego rozpoczęcia przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

- do 28 czerwca 2013 r. - I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2013),

- do 17 października 2013 r. - II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2013 r.).

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, pod warunkiem, że:

- zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym,

- jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym (jako to samo zadanie należy rozumieć identyczne - jak te objęte dofinansowaniem w roku 2013 - szkody w tym samym obiekcie oświatowym, spowodowane przez to samo zdarzenie losowe, które wystąpiło w tym samym czasie),

- jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty, podlegające uszkodzeniu były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.