PARTNER PORTALU
  • BGK

Rok szkolny 2017/2018: Oto najważniejsze zmiany w nauczaniu

  • PAP/MN    3 września 2017 - 10:02
Rok szkolny 2017/2018: Oto najważniejsze zmiany w nauczaniu
Uczniowie, którzy skończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu pójdą do VII klasy. (fot. pixabay)

Nowy rok szkolny 2017/2018 to również początek zmian w strukturze szkół. Jak będzie wyglądać nauczanie po reformie edukacji?
• Pierwszy rocznik uczniów w VII klasach szkół podstawowych to jedna z najważniejszych zmian w związku z nowym rokiem szkolnym.

• Inne ważne zmiany to zwolnienie 6-latków z opłat za pobyt w przedszkolu i prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich.

• Zgodnie z założeniami reformy, dotychczasowe gimnazja zostają włączone do szkół podstawowych, liceów lub techników.

Od 1 września zacznie obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, będzie stopniowo przekształcany. Docelowo będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną.

Co po likwidacji gimnazjów?

Wygaszanie gimnazjów już się rozpoczęło; wiosną nie przeprowadzono rekrutacji do I klas. Uczniowie, którzy skończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum, pójdą do VII klasy. Rok później rozpoczną naukę w klasie VIII, po której zakończeniu będą pisać egzamin ósmoklasisty.

W VII klasie szkoły podstawowej wraz z nimi będą się uczyć uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymali promocji do II klasy gimnazjum. Zostaną skierowani do obwodowej szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania, ale jeśli rodzice wybiorą inną szkołę, uczeń będzie mógł do niej chodzić, pod warunkiem, że będą wolne miejsca. Dane o liczbie uczniów, którzy nie otrzymali promocji do II klasy gimnazjum, będą znane MEN dopiero jesienią, gdy spłyną informacje do Systemu Informacji Oświatowej.

Czytaj też: Rok szkolny 2017/2018: Prawie 5 mln uczniów zasiądzie w szkolnych ławach

Uczeń VII klasy szkoły podstawowej otrzyma nową legitymację szkolną na dotychczas obowiązującym druku. Jest to związane z tym, że na druku jest tylko sześć miejsc na pieczątkę szkoły potwierdzającą termin ważności dokumentu.

Do 8-letniej szkoły podstawowej została przygotowana nowa podstawa programowa. Jest to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisano, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie, a programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne.

Nowa podstawa programowa

Jako pierwsi - od września tego roku - według nowej podstawy będą się uczyć dzieci i młodzież z klas I, IV i VII szkół podstawowych.

Tak jak dotychczas, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego.

W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej, przy czym w IV klasie na lekcjach historii nie będzie kursu przedstawiającego chronologicznie dzieje, ale wprowadzenie do nauki przedmiotu przez poznanie sylwetek wybitnych postaci.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • wolnomyślyciel, 2017-09-20 18:18:16

    Ciąg dalszy ogłupiania dzieci, młodzieży i narodu polskiego przez podległe klerowi szkolnictwo.