PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozmowy o rozwoju zawodowym nauczycieli

  • PAP    4 września 2012 - 18:30
Rozmowy o rozwoju zawodowym nauczycieli

MEN chce wypracować taki mechanizm finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, by środki na ten cel były wydawane zgodnie z potrzebami nauczycieli, a zarazem zgodnie z kierunkami uważanymi za kluczowe dla edukacji - poinformował wiceminister Maciej Jakubowski.
 ZAKTUALIZOWANE. We wtorek w resorcie edukacji odbyło się kolejne spotkanie dotyczące ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Uczestniczyli w nim przedstawiciele rządu, oświatowych związków zawodowych i korporacji samorządowych. Tematem rozmów było kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli, w tym finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki na doskonalenie pochodzą z różnych źródeł, m.in. z funduszy unijnych. Na ten cel przeznaczany powinien być także - zgodnie z Kartą Nauczyciela - jeden procent subwencji oświatowej. Od lat związki zawodowe zwracają jednak uwagę, że część samorządów środki z jednego procenta wydają na inne cele.

"Dostrzegamy, że niektóre samorządy próbują zaoszczędzić środki z subwencji przeznaczone na doskonalenie. Widzimy też, że inne samorządy wydają te pieniądze rzetelnie, zgodnie z ich przeznaczeniem" - powiedział Jakubowski dziennikarzom po spotkaniu. Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że część nauczycieli nie korzysta z szkoleń, bo nie uważa je za interesujące. Dlatego - jak mówił - ministerstwo chce zmienić mechanizm związany z finansowaniem doskonalenia zawodowego. "Obecny mechanizm jest chyba zbyt elastyczny. Jest zbyt duża dowolność wydawania środków" - ocenił.

Według wiceministra podczas wtorkowego spotkania padły różne propozycje ze strony jego uczestników. "Pomysłów na zmiany jest bardzo dużo i idą one w bardzo różnych kierunkach" - ocenił. Zapewnił też, że resort edukacji nie chce ograniczyć środków na ten cel.

"Myślimy o tym, by wypracować nowe trwałe systemowe rozwiązanie. Z jednej strony nie chcemy przymuszać nauczycieli do tego, by się doskonalili, szkolili, z drugiej strony bardzo chcemy, by nauczyciele doskonali i się szkolili. Dlatego chcemy zachęcać nauczycieli ofertą. Zachęcać poprzez zmianę oferty i zmianę sposobu szkoleń. () Dlatego chcemy, by doskonalenie bardziej wychodziło na potrzeby nauczycieli, a jednocześnie było zgodnie z kierunkami, które uważamy za kluczowe dla rozwoju edukacji" - powiedział Jakubowski.

Zaznaczył, że resortowi zależy na uściśleniu dotychczasowych mechanizmów zarządzenia środkami na doskonalenie nauczycieli, tak by wydawane były one właściwie.

Według niego temat doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie powracał na następnych spotkaniach w MEN, jest bowiem powiązany z awansem zawodowym nauczycieli, a ten będzie jednym z kolejnych tematów rozmów.

------------------WCZEŚNIEJSZA INFORMACJA --------------

Spotkania w MEN, dotyczące ewentualnych zmian w ustawie Karta nauczyciela, to efekt przedstawienia pod koniec kwietnia przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu założeń niezbędnych – jej zdaniem – do wprowadzenia zmian ustawowych w oświacie. Strona samorządowa zaproponowała m.in., by zapisy Karty nauczyciela obowiązywały tylko nauczycieli tzw. tablicowych, czyli prowadzących lekcje.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Marek Plesniar, OSKKO, 2012-09-06 12:04:38

    nie mówiono o "zabieraniu" :-) Mówiliśmy o tym jak pieniądze wydawać i jak lepiej doskonalić nauczycieli - zwłaszcza w zakresie doradztwa metodycznego, kształcenia i dokształcania było sporo dobrych pomysłów i praktycznych opinii 1% powinien być świętością - to najlepszy pomysł refor...matorski w oświacie od lat  rozwiń
  • podpisałem, 2012-09-04 22:16:44

    "... resortowi zależy na uściśleniu dotychczasowych mechanizmów zarządzenia środkami na doskonalenie nauczycieli, tak by wydawane były one właściwie." Znaczy się - zabiorą!