Różne nauczanie j. polskiego za granicą

Nie można zastosować jednego rozwiązania do wszystkich regionów świata - mówił wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki, wyjaśniając senatorom, dlaczego nauczanie uczniów polskiego za granicą odbywa się na różne sposoby i w różnych formach organizacyjnych.
Różne nauczanie j. polskiego za granicą

Podkreślił, że musi być ono dostosowane do warunków, w jakich może być ono prowadzone.

Podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie powoływali się na listy i opinie od przedstawicieli szkół społecznych działających za granicą, w których zwracają oni uwagę na nierówne traktowanie.

Czytaj też: Nauczanie bez biurokracji

"Kongres Oświaty Polonijnej wyraża głębokie oburzenie trwającą od lat sytuacją w środowisku oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju; rażąco nierównym i dyskryminującym traktowaniem uczniów i nauczycieli polonijnych szkół społecznych. (...) 90 proc. polskich szkół sobotnich w świecie jest prowadzonych dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu rodziców przy minimalnym albo żadnym wsparciu z budżetu państwa polskiego. Natomiast pełne finansowanie otrzymują szkoły kształcące tylko 10 proc. uczniów - szkolne punkty konsultacyjne" - napisał prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej Jacek Jurkowski.

Jak przypomniał Sielatycki nauczanie języka polskiego za granicą odbywa się w różnych formach. Blisko 15 tys. uczniów uczy się w szkołach za granicą, prowadzonych przez MEN.

Do tej grupy należy Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach oraz 67 Szkolnych Punktów Konsultacyjnych (SPK) przy polskich placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, w tym dziewięć filii SPK oraz sekcje polskie w Szkołach Europejskich i szkołach międzynarodowych we Francji.

Resort edukacji prowadzi też Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej wchodzące w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Prowadzą one nauczanie na odległość. Obecnie przechodzi ono z formy tradycyjnej na nauczanie on-line; z takiej formy nauczania korzysta prawie pół tysiąca uczniów.

Oświata w języku polskim, poza szkołami należącymi do polskiego systemu edukacji, ma różne formy organizacyjne. W Czechach i na Litwie - w tamtejszych systemach edukacji - funkcjonują szkoły z polskim językiem nauczania. W Szwecji, na Ukrainie i Białorusi są szkoły z zajęciami z języka polskiego jako języka ojczystego. W Niemczech i Rosji język polski nauczany jest fakultatywnie jak język obcy.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE