PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozporządzenie ws. organizacji szkół i przedszkoli trafiło do konsultacji

  • KDS    31 stycznia 2018 - 12:10
Rozporządzenie ws. organizacji szkół i przedszkoli trafiło do konsultacji
Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych (fot.shutterstock.com)

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. W sieci zawrzało. "To rewolucja w arkuszach organizacyjnych".
  • Rozporządzenie na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiło się w poniedziałek (29 stycznia).
  • W dokumencie zaproponowano szereg zmian, m.in w części dotyczącej terminów i zakresu danych w arkuszach.
  • Znowu będą oszczędzać na dzieciach i nauczycielach! - takie komentarze pojawiają się na branżowych forach internetowych. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, konieczność nowelizacji to efekt zmiany wprowadzonej w ustawie – Prawo oświatowe, na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203), która polega na uchyleniu przepisów dotyczących
możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej (dotychczasowy art.
15 ust. 7–9 ustawy – Prawo oświatowe).

W projekcie rozporządzenia zaproponowano szereg zmian, które komentatorzy na edukacyjnych forach branżowych nazywają "rewolucją" w arkuszach organizacyjnych szkół. 

Pełną treść rozporządzenia zamieściliśmy w dziale multimedia. 

Dokument wprowadza nową regulację stwarzającą możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o określenie wynikające z "potrzeb lub oczekiwań społeczności szkolnej lub lokalnej". Przy czym dodatkowe określenie powinno informować o specyfice placówki i realizowanych w niej szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki. 

Nowe, dłuższe terminy

Kolejną nowością są zmiany terminów przekazywania i opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na dany rok szkolny, zarówno przez zakładowe organizacje związkowe, jak i przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.

Czytaj więcej: Żłobki i oddziały żłobkowe: W polskich gminach brakuje opieki dla najmłodszych

- Doprecyzowano, że opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni, jak było dotychczas. Zmiana ta poszerzy możliwości wywiązywania się ww. podmiotów z nałożonych obowiązków w zakresie dotrzymywania terminów określonych przepisami rozporządzenia,
a jednocześnie pozwoli na obszerniejszą analizę arkuszy organizacji przez organy opiniujące - czytamy w uzasadnieniu. 

Resort edukacji wydłużył czas na wydawanie opinii przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły lub przedszkola. Zamiast dotychczasowych regulacji mówiących o 4 dniach, proponuje się wprowadzenie terminu 5 dni roboczych. 

Arkusze organizacyjne po nowemu 

W rozporządzeniu znalazły się również zapisy zmieniające treści arkuszy organizacji szkół i przedszkoli. Oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz zawierać będzie również imię i nazwisko nauczyciela, a także, w arkuszach organizacji szkoły, rodzaj prowadzonych przez niego zajęć.Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • Regina, 2018-01-31 17:17:19

    Ja swoje dzieciaki zabieram do Ustki razem z mężem. Mamy apartamencik w hotelu Grand Lubicz, pomieścimy się wszyscy w czwórkę, a nawet jak nie dopisze pogoda, to zawsze coś wymyślimy. Jesteśmy kreatywnymi rodzicami, naprawdę można robić wiele. Nawet w hotelowym pokoju!