PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozszerzona matura z polskiego

  • PAP    7 maja 2012 - 09:28
Rozszerzona matura z polskiego

37 tys. maturzystów, czyli blisko 10 proc. ogółu, przystąpiło w poniedziałek o godzinie 9 do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
W odróżnieniu od egzaminu na poziomie podstawowym nie jest on obowiązkowy.

„Jest spokojnie. Wszystko przebiega zgodnie z procedurami” – powiedziała w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu rzeczniczka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym był przeprowadzony w piątek. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

Egzaminy pisemne przeprowadzane są przed i po południu – rozpoczynają się o godzinie 9 i 14. Po południu są egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

W poniedziałek po południu przeprowadzony będzie egzamin z historii muzyki. Chęć zdawania tego egzaminu zadeklarowało 446 maturzystów: 275 chce zdawać egzamin na poziomie podstawowym, a 171 na poziomie rozszerzonym.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 5 a 21 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych – na 20-24 sierpnia.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • saxofonista, 2012-05-07 12:40:12

    szkoda, że na maturze nie ma tematu dowolnego, można byłoby pisać i pisać