PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozwiązanie Zespołu Szkół w Przecławiu

  • przeclaw24.pl    9 lutego 2012 - 09:41
Rozwiązanie Zespołu Szkół w Przecławiu

6 lutego zebrała się po raz piętnasty Rada Gminy Kołbaskowo. Najgorętszym punktem w porządku dziennym obrad było podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Przecławiu.
Planuje się, że 1 września będą funkcjonować dwie samodzielne jednostki: szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz publiczne gimnazjum. Dyskusja przed głosowaniem nad tą uchwały była długa i emocjonująca. Ostatecznie „za” przekształceniem placówki oddano 9 głosów, a „przeciw” – 6.

Na poniedziałkowych obradach podjęto uchwały m.in. w sprawie :
– zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz w wieloletniej prognozie finansowej,
– podwyższenia opłat za usługi cmentarne,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu,
– wydzierżawienia działki w Przecławiu w trybie bezprzetargowym,
– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 209/22 w Warzymicach,
– scalenia i podziału nieruchomości w Kamieńcu,
– sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za II półrocze 2011,
– planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2012.

W dyskusji przez głosowaniem w sprawie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Przecławiu wzięli jedynie radni. Przedstawione i powtórzone zostały argumenty za i przeciw podobne do tych, które podały podczas konsultacji z nauczycielami oraz rodzicami przeprowadzonych w Zespole Szkół w zeszłym tygodniu.

Dodatkowo wpłynęły do radnych w formie pisemnej trzy pozytywne opinie rad rodziców z Będargowa, Kołbaskowa i Przecławia w sprawie podziału Zespołu Szkół. Radni otrzymali także protokół ze spotkania nauczycieli ZS w Przecławiu – i tu opinia nauczycieli, jako jedyna, jest negatywna. 45 nauczycieli zagłosowało za pozostawieniem Zespołu Szkół a jedynie 11 było za likwidacją.

Po długiej dyskusji przeprowadzono imienne głosowanie. Za rozwiązaniem Zespołu Szkół w Przecławiu zagłosowało 9 radnych (Ż. Gąsowska, L. Jeziorek, A. Roszak, G. Smolicz, A. Sypniewska, Z. Szczuplak, D. Trzebińska, I. Wierzbicka i R. Wierzbicki). Przeciw rozwiązaniu zagłosowało 6 radnych (S. Dzikowski, M. Jezierska, D. Krzywicka, M. Pasterski, E. Sroka i A. Zubel)

Przyjęto sprawozdania z działalności Wójta za IV kwartał 2011 oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok. Radni powołali do składu Komisji Rewizyjnej Mirosława Pasterskiego, a w kolejnym wniosku odrzuclili jego kandydaturę jako dodatkowego członka komisji doraźnej do prac nad zmianami w Statucie Gminy Kołbaskowo.

Zapoznano także radnych z informacją o powołaniu nowego, trzyosobowego klubu radnych o nazwie „Platforma Obywatelska RP – Rozwój i Służba dla Gminy” w składzie M. Pasterski, A. Zubel i M. Jezierska. Radna M. Jezierska opuściła czteroosobowy klub „Zintegrowani Dla Gminy” i obecnie ten klub radnych pracuje w trzyosobowym składzie : D. Krzywicka, E. Sroka oraz S. Dzikowski.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.