PARTNER PORTALU
  • BGK

Rusza sesja dodatkowych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych

  • PAP/JL    1 czerwca 2016 - 07:15
Rusza sesja dodatkowych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych
Zaczynają się dodatkowe egzaminy maturalne i gimnazjalne. Fot. Pixabay.com

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się 1 czerwca dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów i gimnazjalistów.
Z kolei 2 czerwca przeprowadzony będzie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów.

Dodatkowa sesja maturalna potrwa do 17 czerwca. Egzaminy będą rano o godz. 9 i po południu o godz. 14.

W pierwszym dniu abiturienci przystąpią od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 442 maturzystów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 126.

Na 2 czerwca zaplanowano egzamin z angielskiego. W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z angielskiego, który jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym, na poziomie podstawowym ma zdawać 405 osób, a na poziomie rozszerzonym – 283.

Egzamin z niemieckiego będzie 8 czerwca, z rosyjskiego – 14 czerwca, z francuskiego – 15 czerwca, z hiszpańskiego – 16 czerwca i z włoskiego – 17 czerwca.

Na 3 czerwca zaplanowany został egzamin z matematyki. Na poziomie podstawowym będzie go zdawać 581 osób, a na rozszerzonym – 252 osób.

6 czerwca odbędzie się egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu – z historii sztuki, 7 czerwca: rano – z biologii, po południu – z filozofii, 9 czerwca: rano – z fizyki, po południu – z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych, 10 czerwca: rano – z chemii, po południu – z geografii, 13 czerwca: rano – z historii, po południu – z informatyki.

Wiedzę o społeczeństwie ma zdawać 168 abiturientów, historię sztuki – 10, biologię – 371, filozofię – 2, fizykę – 100, chemię – 358, geografię – 139, historię – 129, informatykę – 2374.

Wśród zdających z informatyki około 2 tys. to abiturienci, którzy zdecydowali się powtórzyć egzamin po tym, jak okazało się, że w jednym z zadań w majowym arkuszu egzaminacyjnym brakowało danych.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał łaciny i kultury antycznej oraz historii muzyki ani z języków mniejszości narodowych czy regionalnych.

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu przeprowadzone będą 1, 2 i 3 czerwca.

Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 1878 uczniów, do egzaminu z języka polskiego – 1874. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1899 uczniów, a do egzaminu z matematyki – 1899.

Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym przez gimnazjalistów jest angielski. W sesji dodatkowej egzamin z tego języka będzie zdawać 1677 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 274 uczniów, z rosyjskiego – 53, z francuskiego – 6, hiszpańskiego – 4. Nikt nie będzie zdawał z włoskiego.

Dodatkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych odbędzie się 2 czerwca. Do jego pierwszej części sprawdzającej wiedzę z matematyki i polskiego ma przystąpić 1744 uczniów. W drugiej części do egzaminu z angielskiego ma przystąpić 1709 uczniów, z niemieckiego – 103 uczniów, rosyjskiego – 6 uczniów, a hiszpańskiego – jeden uczeń. Nikt nie zdecydował się na zdawanie sprawdzianu z języka francuskiego.

Dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany jest w szkołach, w których na co dzień uczą się uczniowie przystępujący do niego. Podobnie przeprowadzany jest dodatkowy egzamin gimnazjalny. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Tylko egzamin maturalny z informatyki maturzyści będą pisać w swoich szkołach. Związane jest to z tym, że część zadań rozwiązywanych jest z wykorzystaniem komputera.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.