PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd proponuje zmiany w przyznawaniu samorządom dotacji na oświatę

  • PAP/JS    12 września 2017 - 20:37
Rząd proponuje zmiany w przyznawaniu samorządom dotacji na oświatę
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowało MEN (fot. pixabay.com)

Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów - zakłada przyjęty we wtorek (12 września) przez Radę Ministrów projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
• Jedną z najważniejszych zmian w kwestii dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek będzie odejście od pojęcia "rodzaju szkoły" przy wyliczaniu dotacji.

• Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i to dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy.

• W projekcie zwrócono uwagę, że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania, m.in. w przedszkolach, szkołach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowało MEN. Jak podkreśliło CIR w komunikacie, proponowane rozwiązania porządkują system finansowania oświaty. "Przyjęty projekt wprowadza istotne zmiany nie tylko w sposobie finansowania oświaty, ale także w ustawie o Karcie Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez organy prowadzące szkoły, w tym samorządy, a także dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych" - zaznaczono.

Zgodnie z projektem dotacja z budżetu państwa dla samorządów dot. wychowania przedszkolnego naliczana będzie według organu prowadzącego i organu rejestrującego, a nie według położenia placówki przedszkolnej. W propozycji zaproponowano zmiany w dotacjach na podręczniki. "Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i to dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. W praktyce oznacza to, że dyrektor będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami" - napisało CIR.

Jak podkreślono, jedną z najważniejszych zmian w kwestii dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek będzie odejście od pojęcia "rodzaju szkoły" przy wyliczaniu dotacji. "Taka konstrukcja znacznie uprości system określania wysokości dotacji, wyeliminuje także pojawiające się wątpliwości i rozbieżności w systemie udzielania dotacji" - zwróciło uwagę CIR.

Projekt zakłada dodatki dla nauczycieli dyplomowych w wysokości 16 proc. kwoty bazowej (określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej). "Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości pierwszy raz będzie można go otrzymać od 1 września 2022 r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie rosła)" - czytamy w komunikacie.

Z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. "Zmiana ta spowoduje, że podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia. Będzie to zależeć od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie" - wskazało CIR.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.