PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna". Kto może starać się o dofinansowanie?

  • PAP/KDS    28 lipca 2017 - 14:47
Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna". Kto może starać się o dofinansowanie?
Program "Wyprawka szkolna" jest realizowany od 15 lat (fot. pixabay.com)

Kolejny rok z rzędu w ramach programu "Wyprawka szkolna" dofinansowanie do zakupu  podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie pozostałych klas - szkoły podstawowej i gimnazjum - mają zapewnione bezpłatne podręczniki. 

• Podobnie jak w latach ubiegłych projekty: uchwały i rozporządzenia ws. programu przygotował resort edukacji. Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna" na nowy rok szkolny 2017/2018 w trybie obiegowym.

• Program "Wyprawka szkolna" jest realizowany od 15 lat. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów, którzy byli do tej pomocy uprawieni.

• Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.

Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły, użyczanych uczniom.

W roku szkolnym 2017/2018 prawo do korzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI i VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów. Takie prawo nie przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Dlatego pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" w tej edycji programu skierowana będzie do uczniów niepełnosprawnych z klasy I branżowej szkoły I stopnia, z klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Czytaj więcej: Anna Zalewska znów pisze do samorządowców. Chodzi o program "Aktywna tablica"

Pomoc przysługiwać będzie także uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli uczniom klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.

Chodzi o uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program zakłada także wsparcie w zakupie materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Taka pomoc przysługuje uczniom klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III zasadniczej szkoły zawodowej oraz klasy I szkoły branżowej I stopnia.

Pomoc - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń.

Termin na złożenie wniosku zostanie ustalony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te zostaną ustalone przez ministrów prowadzących dany typ szkoły. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • sam, 2017-07-31 08:54:39

    To szkoły decydują o języku obcym, a nie Kaczyński.
  • Jezyk rosyjski, 2017-07-28 15:51:58

    Beda tez ksiazki do nauki jezyka ROSYJSKIEGO?Kaczynskich rodzinnych Stron.