PARTNER PORTALU
  • BGK

Rządowy program: Pomoc edukacyjna dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami żywiołów w 2015 r.

  • AT    12 sierpnia 2015 - 10:00
Rządowy program: Pomoc edukacyjna dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami żywiołów w 2015 r.
Wsparcie możliwe jest w ramach programu pomocy dzieciom i uczniom (fot.pixabay.com)

Można się już zgłaszać do gmin o pomoc edukacyjną dla dzieci z rodzin dotkniętych żywiołem. Osoby zainteresowane powinny złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Wsparcie możliwe jest w ramach przyjętego przez Radę Ministrów (22 lipca) programu pomocy dzieciom i uczniom.

Na jaką pomoc można liczyć?

Program przewiduje następujące formy pomocy:

* Zasiłek losowy na cele edukacyjne jako świadczenie pieniężne, którego wysokość wynosi 500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 3 000 zł lub 1 000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego, w wysokości powyżej 3 000 zł.

* Pomoc w formie 14-dniowego nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2015 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego jest finansowana w wysokości do 1 300 zł na jednego ucznia.

* Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas I-III szkoły podstawowej, uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie ustawy o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2015 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.)

Zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne są organizowane dla uczniów, którzy nie korzystają z wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych. Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych jest finansowana w wysokości 500 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu kwoty 1 000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.

Realizacja programu odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Uchwała nr 120/2015 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.