Rzecznik o klasach i świetlicach

Część edukacyjna i rekreacyjna w salach, ograniczenie liczby uczniów do 26 i zapewnienie właściwej opieki świetlicowej to, według rzecznika praw dziecka, warunki jakie powinny spełnić szkoły.
Rzecznik o klasach i świetlicach

W liście skierowanym do minister edukacji Katarzyny Hall rzecznik praw dziecka Marek Michalak przypomniał, że zgodnie z podstawą programową przygotowywane dla najmłodszych sale lekcyjne powinny składać się z części edukacyjnej wyposażonej w tablicę, stoliki i krzesła oraz rekreacyjnej. Zalecane jest także – jak zaznaczył – wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do internetu, gry i zabawki dydaktyczne itp.

Czytaj też: Sześciolatki wrócą do Sejmu

Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych, a edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej powinna odbywać się z zespołach liczących do 26 osób.

Michalak przypomniał o tym w związku z faktem, że w tegorocznej „Informacji Ministra Edukacji Narodowej o stanie przygotowania organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich” nie odniesiono się do powyższych kwestii.

„Podniesiony przeze mnie problem podziału sali lekcyjnej na część edukacyjną i rekreacyjną wydaje się być szczególnie istotny z tego powodu, że w przepisach prawa oświatowego nadal nie zostały wskazane normy określające powierzchnię w sali przypadającej na jedno dziecko” – dodał.

„Bardzo ważne jest zbadanie problemu organizacji opieki świetlicowej, tj. powierzchni i wyposażenia sal, w których zorganizowana jest ta forma opieki, liczby uczniów jednocześnie w niej przebywających, posiadania warunków do odrobienia pracy domowej oraz – czy każde dziecko rodziców pracujących zawodowo ma dostęp do świetlicy. Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poruszonych przeze mnie problemów, w kontekście przygotowania szkół na przyjęcie dzieci w wieku 6 lat od roku szkolnego 2012/2013” – napisał Michalak.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

NIE ZAPOMNIJMY W TYM WSZYSTKIM - O WYPOSAŻENIU SZKÓŁ W URZĄDZENIA DO POMIARU SYLWETKI UCZNIA JAKI ZALECA FUNDACJA
\'AKADEMIA ZDROWYCH PLECÓW\' strona azpfundacja.org
Na dolegliwości mięśniowo - szkieletowe cierpi aż 9 milionów Polaków, spośród których za kilka lat około 40 proc. nie b
...ędzie zdolnych do pracy. Tylko w 2006--2007 roku 40 proc. orzeczeń o rencie inwalidzkiej wydano właśnie z powodu chorób mięśniowo –szkieletowych. Ból kręgosłupa , w szczególności odcinka lędźwiowego, uznano za schorzenie cywilizacyjne.
rozwiń

Marko, 2011-11-02 09:39:30 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU