PARTNER PORTALU
  • BGK

Rzecznik praw obywatelskich: Rok szkolny 2019/2020 będzie problematyczny

  • MN    11 grudnia 2017 - 17:05
Rzecznik praw obywatelskich: Rok szkolny 2019/2020 będzie problematyczny
Rzecznik ostrzega, że w roku szkolnym 2019/2020 szkoły będą przyjmować do I klas dzieci z różnych roczników, które będą się uczyć według różnych systemów. (fot. pixabay)

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwraca uwagę, że po reformie edukacji rok szkolny 2019/2020 będzie problematyczny pod kątem rekrutacji do szkół.
• W roku szkolnym 2019/2020 "nałożą się na siebie" 3-letnie licea z 4-letnimi. Podobnie będzie w przypadku techników. 

• Rodzice obawiają się o to, czy uczniowie będą mieli równy dostęp do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. 

• Zdaniem rzecznika problem dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w szczególności negatywnie rzutuje na funkcjonowanie szkół prestiżowych.

Jednym z efektów wejścia w życie Prawa oświatowego oraz Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe jest rozpoczęcie edukacji w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia w roku szkolnym 2019/2020, zarówno przez dzieci kończące klasę III gimnazjum, jak i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.

Powyższa zmiana rodzi obawy wśród dzieci i rodziców o równy dostęp m.in. do I klas liceów i I klas technikum dla uczniów, którzy ukończą III klasę gimnazjum oraz VIII klasę szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020. Sposób organizacji szkoły również budzi wątpliwości, bowiem będą one zobowiązane do przyjęcia dzieci z dwóch roczników, które w tej samej szkole będą uczyły się według dwóch różnych systemów.

Czytaj też: Nauczyciele o Morawieckim: Nadzieja podszyta niepokojem

W ocenie rzecznika rozwiązanie, wprowadzone przez ww. ustawy, zmierzające do osobnego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjum i osobnego dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych, nie likwiduje zasadniczego problemu.

Szkoły ponadpodstawowe co roku wyznaczają maksymalną liczbę klas, którą mogą utworzyć w ramach rekrutacji. W roku szkolnym 2019/2020, poza absolwentami gimnazjum, do szkół tych  przyjęci zostaną także absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Większość placówek, w celu uniknięcia zagrożenia przepełnienia budynku szkoły oraz pogorszenia warunków nauczania w roku szkolnym 2019/2020 już podczas rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 zmniejszyła liczbę klas. Niewykluczone, że sytuacja ta powtórzy się w czasie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019. jak również rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Powyższa zmiana zmniejsza zatem szanse uczniów na dostanie się do wymarzonej szkoły.

Czytaj też: Reforma edukacji: Rodzice piszą skargi na warunki do nauki i surowy program

Problem dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w szczególności negatywnie rzutuje na funkcjonowanie szkół prestiżowych tj. takich, w rekrutacji do których udział brała dotychczas wysoka liczba absolwentów gimnazjum. Niewkluczone, że w obecnej sytuacji większość z takich szkół zdecyduje się na jeszcze większe ograniczenia w procesie rekrutacji, a w konsekwencji zmniejszy liczbę klas. To zaś, w ocenie rzecznika, stanowić może naruszenie prawa do równego dostępu do nauki.

W kontekście rekrutacji do I klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 pojawia się również problem braku projektu ustawy regulującej materię nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dalszy brak tejże ustawy może zrodzić poważne problemy organizacyjne na początku roku szkolnego 2019/2020.

Czytaj też: Wyróżniający się nauczyciele z 500 zł dodatku. Prezydent podpisał ważną ustawę

Rzecznik zwrócił się do minister edukacji z prośbą z zajęcie stanowiska w sprawie oraz przedstawienie wyjaśnień, w tym wskazanie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza rozwiązać wymienione wyżej kwestie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Samorządowiec, 2017-12-18 08:04:20

    Do Mama VII klasisty : Proszę się nie martwić. Tu nie ma żadnego problemu.
  • Mama VII klasisty , 2017-12-15 02:43:53

    Jest jeszcze kwestia kontynuacji jezyka obcego. Ponieważ obecna reforma zakłada, że uczeń kontynuuje nauke jezyka ze szkoły podstawowej. Co jeśli w wybranej klasie średniej szkoły zaplanowano inny język, uczniowie też będą mieć ograniczany wybór. Narazie nikt o tym nie mowi.