Sześciolatki: naruszone mogą być prawa obywatelskie

• Adam Bondar podjął interwencję pod wpływem zgłaszających się do niego rodziców.
• Ich sześcioletnie dzieci nie mogą rozpocząć lub kontynuować nauki w przedszkolach.
• To może stanowić naruszenie praw obywatelskich - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.
Sześciolatki: naruszone mogą być prawa obywatelskie
Adam Bodnar stwierdza, że organ administracji prowadzący politykę edukacyjną powinien w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę opinie oraz oczekiwania rodziców. (Fot. www.rpo.gov.pl).

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wystąpił do Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej w sprawie sześciolatków. Zwrócili się bowiem do niego rodzice sześciolatków, które w roku szkolnym 2016/2017 będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne, a które jednak nie mają możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w przedszkolu.

- Zgodnie z podejmowanymi uchwałami rady gmin, dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne mają być przyjmowane do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z uwagi na to, że przedszkola nie będą przeprowadzały postępowania rekrutacyjnego dla dzieci w określonym wieku, tj. sześciu lat, jak również nie będą przyjmowały od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszczają ich dzieci – pisze Adam Bodnar.

- Mając powyższe na uwadze wydaje się, że nieprzeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 rekrutacji dla dzieci sześcioletnich do przedszkoli, a w szczególności odmowa realizacji prawa do kontynuowania edukacji w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, może stanowić naruszenie przepisów prawa, a także, co za tym idzie, praw obywatelskich - kontynuuje.

Jak dodaje organ administracji prowadzący politykę edukacyjną powinien, zgodnie z zasadą priorytetu dobra dziecka, w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę opinie oraz oczekiwania rodziców.

- Wyrażana przez nich chęć współdecydowania o miejscu i formie nauczania przedszkolnego na terenie gminy jest bowiem przejawem naturalnej potrzeby angażowania się w życie najbliższych im osób i jako taka nie powinna być lekceważona – pisze RPO.

Kończąc swe pismo Rzecznik Praw Obywatelskich prosi minister Annę Zalewską o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do jancz: najważniejsze, żeby czytać ze zrozumieniem ... Panu/Pani chyba się nie udało?

krat, 2016-03-21 19:00:26 odpowiedz

Naruszone prawa obywatelskie!? Ho! ho! Co to jeszcze nie wymyślą - byle dokopać nielubianemu rządowi.

jancz, 2016-03-16 18:49:02 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE