PARTNER PORTALU
  • BGK

Sąd nad łączeniem szkół

  • GK    17 kwietnia 2012 - 12:45
Sąd nad łączeniem szkół

Kurator oświaty, negatywnie opiniując połączenie podstawówki z gimnazjum, musi wykazać, że manewr ten źle wpłynie na realizację przez placówki podstawy programowej.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, uchylając negatywną opinię kuratora oświaty na temat łączenia szkół.

Sprawa dotyczy gminy Sułoszowa, której rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Sułoszowej. W skład zespołu miała wejść Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej oraz gimnazjum. W uzasadnieniu uchwały Rada Gminy Sułoszowa wyjaśniła, że obecnie obie szkoły funkcjonują w tym samym budynku. Mają wspólne urządzenia techniczne (kotłownia, energia, woda, ścieki), korzystają ze wspólnej sali gimnastycznej oraz punktu wydawania posiłków.

Zdaniem radnych, połączenie szkół obniży koszty utrzymania, bo placówki będą działać pod kierownictwem jednego dyrektora, ze wspólną administracją i obsługą.

W związku z tym wójt zwrócił się do małopolskiego kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie połączenia szkół. Kurator wydał opinię negatywną. Jego zdaniem łączenie szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół nie sprzyja realizacji powiązanej programowo podstawy programowej gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Gmina zaskarżyła jego opinię do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten uznał, że argumentacja kuratora ma charakter zbyt ogólny. Sąd podważył m.in. opinię kuratora mówiącą o tym, że łączenie szkoły podstawowej z gimnazjum jest niezasadne.

– W obecnym stanie prawnym wprawdzie rzeczywiście zasadą jest odrębne funkcjonowanie tych dwóch typów szkół, co wynika z istoty wprowadzonych zmian do systemu oświaty w 1999 r., niemniej jednak ustawodawca dopuszcza możliwość połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, czemu dał wyraz w art. 62 ust. 5b obecnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty – stwierdził sąd.

Tymczasem, według sądu, kurator nie rozważył, czy w tej sprawie taki uzasadniony przypadek zachodzi. W żaden sposób nie wyjaśnił, dlaczego połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum w Sułoszowej jest niedopuszczalne. Zupełnie nie odniósł się do argumentów merytorycznych oraz ekonomiczno-organizacyjnych powoływanych przez wnioskodawcę, a także do argumentów wnioskodawcy dotyczących kadry pedagogicznej, która byłaby zatrudniona w zespole szkół oraz sposobu korzystania zaplecza technicznego (sali gimnastycznej i boisk, biblioteki, pracowni komputerowej).

Nie wykazał również, że utworzenie zespołu z tych dwóch placówek wpłynie negatywnie na realizację przez nie podstawy programowej. Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że zaskarżona opinia, ze względu na ogólnikowość i lakoniczność jej uzasadnienia, nie może być uznana za zgodną z prawem i uchylił ją. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.