PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy czekają na dotację przedszkolną

  • GK    10 października 2012 - 10:32
Samorządy czekają na dotację przedszkolną

W 2016 r. kwota dotacji na jednego przedszkolaka będzie wynosiła 1 433 zł, a w latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio – 1 398 zł, 1 136 zł i 1 333 zł – wynika z kalkulacji MEN.
Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zaprezentowała założenia do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dzięki której do budżetów gmin trafi rządowa dotacja na każdego przedszkolaka.

Czytaj też: PSL cieszy się z 320 mln zł na przedszkola

– MEN chce wprowadzić do budżetu państwa wspieranie samorządów w prowadzeniu zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, co równocześnie będzie skutkowało obniżeniem opłat za przedszkola dla rodziców oraz zwiększeniem miejsc w przedszkolach. To najważniejsze cele nowelizacji. – powiedziała minister Krystyna Szumilas.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty mają przyczynić się do systematycznego zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego. Zakończony, we wrześniu 2016 roku, proces zmian zapewnieni wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat uczestniczenie w wychowaniu przedszkolnym.

Docelowo projekt przewiduje, że od września 2015 r., każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu – ponad bezpłatny wymiar ustawowy (co najmniej 5 godzin) – będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty. Już od września 2013 r. za szóstą i siódmą godzinę w przedszkolu rodzice będą płacili maksymalnie 1 zł, a od września 2014 roku – także za ósmą.

Minister podkreśliła, że obniżenie opłat dla rodziców nie odbędzie się kosztem budżetów samorządów, które będą otrzymywały dotację na wydatki bieżące na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat.

Dotacje te będą przyznawane bez względu na czas pobytu dziecka w placówce, oraz bez względu na to, czy uczęszcza ono do przedszkola publicznego, niepublicznego, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

<!-- pagebreak //-->

Minister zapewniła także przedstawicieli samorządów, że wysokość dotacji dla każdej jst została tak skalkulowana, aby oprócz rekompensaty zmniejszonych dochodów wynikających z niższych opłat, zawierała część na rozwój edukacji przedszkolnej. Kalkulacja jest niezależna od sumy obecnie pobieranych opłat od rodziców za przedszkola.

– Z kalkulacji wynika, że w 2016 r. kwota na jedno dziecko będzie wynosiła 1 433 zł, a w latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio – 1 398 zł, 1 136 zł i 1 333 zł – dodała Minister.

Przedstawiciele samorządów pogratulowali Krystynie Szumilas skuteczności w realizacji zapowiedzianych już w pierwszej połowie roku zamiarów rządu. Korzystając z bezpośredniej rozmowy z minister wyjaśnili wątpliwości, głównie związane ze sposobem liczenia wysokości dotacji dla gmin oraz zgodnie podkreślali: „Mamy tylko jedno życzenie – żeby ten projekt jak najszybciej stał się prawem”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło także kwestię przedszkoli niepublicznych. Będą one miały prawo skorzystania z możliwości otrzymywania dotacji z samorządu w wysokości 100 procent wydatków bieżących gminy poniesionych na dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

Obecnie otrzymują ją w wysokości nie niższej niż 75 procent. Skorzystanie z tej możliwości będzie zależało wyłącznie od organu prowadzącego przedszkole niepubliczne. Taka decyzja będzie wymagała od przedszkola niepublicznego zagwarantowania takich samych jak w gminnych przedszkolach m.in. zasad rekrutacji i opłat dla rodziców.

Zarówno do dotacji w wysokości 75 procent, jak i proponowanej dotacji w wysokości 100 procent wydatków bieżących gminy na dziecko w przedszkolu gminnym, nie są wliczane opłaty wnoszone przez rodzica za wyżywienie i zajęcia dodatkowe swojego dziecka.

MEN wyjaśnia, że nie istnieje obawa o niezgodność z Konstytucją RP takiego mechanizmu dotowania przedszkoli niepublicznych. Podobny system istnieje od wielu lat w przypadku szkół niepublicznych, które nie stosując Karty nauczyciela otrzymują co najmniej 100 proc. kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez samorząd.

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.