PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy liczą ile wydały na nauczycieli

  • pt    15 stycznia 2014 - 12:20
Samorządy liczą ile wydały na nauczycieli

Do 20 stycznia samorządy muszą rozliczyć się z kwot wydanych na pensje dla nauczycieli.
Jak mówi Karta Nauczyciela w terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W 2013  średnie wynagrodzenie wynosiło w przypadku stażystów 2,7 tys. zł, dla nauczycieli kontraktowych 3,016 tys. dla mianowanych 3,9 tys. zł, a w przypadku nauczycieli dyplomowanych  5 tys. miesięcznie.

Jeżeli JST nie zagwarantowała danej grupie awansu zawodowego średniej pensji, do 31 stycznia musi wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające ustalane proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Jej wysokość wylicza biorąc kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W terminie do 10 lutego organ prowadzący szkołę zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy (jeśli wystąpiła).

W ciągu 7 dni sprawozdanie musi trafić do regionalnej izbie obrachunkowej, a także organów stanowiących JST, dyrektorów  szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związków zawodowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.