PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy protestują przeciw okrojonej subwencji oświatowej

  • GK    5 lipca 2011 - 19:06
Samorządy protestują przeciw okrojonej subwencji oświatowej

Samorządowcy Lubelszczyzny wyrażają zaniepokojenie pojawiającymi się planami zmniejszenia rezerwy subwencji oświatowej z poziomu 0,6 do 0,25 proc.
„Środki te corocznie wspomagają m.in. realizację bieżących działań naprawczych, remontowych a także niwelowanie skutków niespodziewanych zdarzeń losowych, dotyczących obiektów szkolnych. Tak drastyczne zmniejszenie dostępnych środków (o ponad połowę) w sposób negatywny odbije się na realizacji zobowiązań samorządów jako organów prowadzących” – tłumaczy stanowisko Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny jego przewodniczący Jan Mołodecki.

Według związku, przyszłoroczne zobowiązania organów prowadzących, wynikające choćby z poddania obowiązkowi szkolnemu sześciolatków, mogą doprowadzić do poważnego zagrożenia realizacji powyższych zadań ze względu na brak dodatkowych pieniędzy.

W związku z tym Zarząd Związku Gmin Lubelszczyzny, podobnie jak inne korporacje zrzeszające samorządy, w tym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, opowiada się za utrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej na dotychczasowym poziomie.

Dodatkowo Zarząd Związku Gmin Lubelszczyzny jest zaniepokojony przewidywanymi konsekwencjami przyjęcia przez minister edukacji stanowiska w sprawie zasad finansowania kosztów zatrudnienia nauczycieli wychowania przedszkolnego, a zwłaszcza tym, że pieniądze z UE zaliczane są do dochodów samorządów.

Tymczasem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wystosowało wyjaśnienie, w którym jednoznacznie stwierdza, że w projektach finansowanych z programu kapitał ludzki pieniędzy tych nie wlicza się do dochodów.

Związek Gmin Lubelszczyzny uważa, że na gruncie prawa nie ma przesłanek do ograniczania zakresu kosztów zatrudnienia nauczycieli uwzględnianych jako koszty kwalifikowane w ramach realizacji projektów programu kapitał ludzki.

W opinii samorządów zrzeszonych w Związku Gmin Lubelszczyzny realizacja przedsięwzięć, których celem jest zwiększanie dostępności opieki przedszkolnej, na zasadach wymuszających na organach prowadzących ponoszenie dodatkowych kosztów, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i zniechęci gminy do inwestowania w organizację nowych placówek przedszkolnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Oświatowiec, 2011-07-06 21:00:53

    Debatujcie,debatujcie i oświatę lubelszczyznianą ratujcie, W Kozim Grodzie ma być 0,6 dla innych brak fundusz,no i cześć. Powiaty i gminy pieniędzy nie dostaną i niech sobie sami radzą.