PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy wypłacają podwyżki nauczycielom, a rząd się chwali

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna/PAP    1 września 2010 - 12:16

ZAKTUALIZOWANY: Do końca września gminy muszą wypłacić nauczycielom 7 proc. podwyżki. Muszą to zrobić do końca września z wyrównaniem od początku nowego roku szkolnego. Rząd chwali się nowym rozwiązaniem
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 131, poz. 885). Dopiero na jego podstawie gminy mogą wypłacać podwyżki – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rozporządzenie, na które bardzo mocno narzekały gminy, ale którego zapisów nie udało im się zmienić.

Z załącznika do rozporządzenia określającego stawki pensji zasadniczej wynika, że stażyści z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym otrzymają 133 zł podwyżki, nauczyciele kontraktowi – 137 zł, a mianowani – 156 zł. Najwięcej dostaną nauczyciele dyplomowani, bo 183 zł.

Po podwyżce średnie wynagrodzenie stażystów wyniesie 100 proc. kwoty bazowej (2446 zł), nauczycieli kontraktowych – 111 proc. (2716 zł), mianowanych – 144 proc. (3523 zł), dyplomowanych – 184 proc. (4502 zł).

Na tegoroczne podwyżki rząd wyda 1,6 mld zł. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, która wynosi łącznie 35 mld zł. Pieniądze z budżetu na wypłatę podwyżek są przesyłane następnie do gmin.

Sposób wyliczania przez samorządy średnich plac określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 6, poz. 35) – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Po południu CIR wydał nawet pochwalny komunikat w sprawie.

Czytamy w nim, że rząd sukcesywnie podnosi wynagrodzenia dla nauczycieli. W 2008 r. w budżecie państwa zapisano wzrost wynagrodzeń na poziomie 10 proc. Także w 2009 r. wszystkim nauczycielom, bez względu na stopień awansu zawodowego, pensje wzrosły o 5 proc. w styczniu i ponownie o 5 proc. we wrześniu.

Od 1 września 2010 r. wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o kolejne 7 proc. Po tej podwyżce, przeciętne wynagrodzenie nauczycieli we wrześniu 2010 r. jest wyższe o 30 proc. od wynagrodzenia z roku 2007, a najmłodsi stażem nauczyciele otrzymują wyższe wynagrodzenie o prawie 60 proc.

Obok wzrostu płac, zachowana została część przywilejów emerytalnych dla pedagogów z długim stażem. Wprowadzone zostało przejściowe rozwiązanie dotyczące wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni mogą zakończyć swoją aktywność zawodową wcześniej niż w wieku emerytalnym, tj. przed ukończeniem 60 lat życia - kobiety i 65 lat życia - mężczyźni.

Do ukończenia wieku emerytalnego, nauczyciele z długim stażem (30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej) mogą otrzymywać z budżetu państwa świadczenia kompensacyjne, w wysokości odpowiadającej emeryturom pomostowym przysługującym pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub wykonującym prace o szczególnym charakterze.
 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.