PARTNER PORTALU
  • BGK

Senat odrzucił projekt rozszerzający grono uprawnionych do kompensówek

  • PAP    7 sierpnia 2014 - 19:40
Senat odrzucił projekt rozszerzający grono uprawnionych do kompensówek

Senat odrzucił w czwartek własny projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, rozszerzający grono uprawionych do tego świadczenia o nauczycieli uczących w centrach kształcenia praktycznego.
Za odrzuceniem projektu głosowało 53 senatorów, 17 - było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Odrzucenie projektu oznacza zakończenie postępowania w tej sprawie.

Czytaj też: Kompensówki dla większego grona nauczycieli?

Projekt nowelizacji przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Był on odpowiedzią na petycję wniesioną do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracują na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej.

Czytaj też: Ile zarabiają nauczyciele? Różnice są większe, niż myślisz

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczenia takie przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Według autorów petycji, nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci.

Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież realizują też tę samą podstawę programową kształcenia, co nauczyciele z centrów kształcenia ustawicznego, którzy są uprawnieni do przejścia na świadczenia kompensacyjne.

Zwrócono też uwagę, że część centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół, i wówczas nauczyciele tam uczący mają prawo do kompensówek, zaś prawa takiego nie mają nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami.

Podczas debaty nad projektem, zarówno w komisjach senackich, jak i na posiedzeniu plenarnym izby część senatorów przyjęła tę argumentację. Przeciwnicy mówili o tworzenie wyłomu w obecnym systemie emerytalnym i otwarciu furtki dla roszczeń innych grup nauczycieli nieobjętych prawem do kompensówek.

Przeciw nowelizacji były też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Finansów. Takie samo stanowisko zajęła większość połączonych senackich komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawczej.

Inicjatywa senatorów z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie była pierwszą próbą rozszerzenia grupy uprawnionych do kompensówek. W styczniu tego roku Senat odrzucił projekt nowelizacji rozszerzający grono uprawionych o nauczycieli uczących w kolegiach nauczycielskich i kolegiach języków obcych. Projekt ten powstał z inicjatywy senatorów z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Z kolei w 2011 r. Sejm odrzucił projekt SLD. Wówczas chodziło o przyznanie prawa do kompensówek wychowawcom i nauczycielom z Ochotniczych Hufców Pracy, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • zespół, 2014-09-09 20:46:38

    Czy nauczyciele grup dzieci 6- i 5-letnich, zatrudnieni w szkole jako oddziały przedszkolne, nigdzie nie sklasyfikowani w KN mają prawo do kompensówek?